Genealogie Hamerslag

naar index                                                                                                                                            

                                                                                           

Data van evt. levende personen

geboren na 1921 zijn niet vermeld. 

update 02.09.2012.

 

 

Met dank aan mevr. H.Houweling-Zwart voor onderzoek te Amsterdam.

                        

                                                                                                                                          

Parenteel van Roosje Hamerslag.

 

Generatie I

 

I. Roosje Hamerslag, relatie met -- N.N.

 

Uit deze relatie een zoon:

1. David Hamerslag, geb. te Amsterdam op 8-6-1845, begr. te Diemen op 17-12-1924, volgt II.

 

Generatie II

 

II. David Hamerslag, zn. van N.N. en Roosje Hamerslag (I), geb. te Amsterdam op 8-6-1845, Voerman, begr. te Diemen op 17-12-1924, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 22-7-1868 met Elisabeth Gans, dr. van Juda Mozes Gans en Roosje Levie Polak, geb. te Amsterdam op 6-4-1848, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 7-5-1923, begr. te Diemen op 9-5-1923.

 

Uit dit huwelijk 17 kinderen:

  1. Karel, geb. te Amsterdam op 26-6-1867, volgt IIIa.

  2. Roosje, geb. te Amsterdam op 2-12-1868, ovl. (74 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26-2-1943, volgt IIIb.

  3. Juda, geb. te Amsterdam op 25-2-1872, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam op 5-1-1911, volgt IIIc.

  4. Rebecca, geb. te Amsterdam op 21-4-1873, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam in 6-1874.

  5. Hanna, geb. te Amsterdam op 7-7-1874, ovl. (68 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, volgt IIId.

  6. Sara, geb. te Amsterdam op 10-3-1876, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam in 7-1918, tr. (resp. 17 en ca. 20 jaar oud) te

      Amsterdam op 15-11-1893 reg.30;fol.11v met Arnold Been, zn. van Heintje Been, geb. te Amsterdam circa 1873, Briljantslijper.

  7. Mozes, geb. te Amsterdam op 18-3-1878, ovl. (11 dagen oud) te Amsterdam op 29-3-1878.

  8. Hijman, geb. te Amsterdam op 12-5-1879, ovl. (2 dagen oud) te Amsterdam op 14-5-1879.

  9. Salomon, geb. te Amsterdam op 12-5-1879, ovl. (7 weken oud) te Amsterdam op 1-7-1879.

10. Clara, geb. te Amsterdam op 23-5-1880, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 25-2-1882.

11. Rebecca, geb. te Amsterdam op 18-6-1881, ovl. (8 maanden oud) te Amsterdam op 22-2-1882.

12. Manus, geb. te Amsterdam op 11-6-1883, ovl. (2 maanden oud) te Amsterdam op 26-8-1883.

13. Levie, geb. te Amsterdam op 17-8-1884, ovl. (6 weken oud) te Amsterdam op 4-10-1884, begr. te Zeeburg op 6-10-1884.

14. Aaltje, geb. te Amsterdam op 8-8-1885, ovl. (5 jaar oud) te Amsterdam op 14-7-1891.

15. Schoontje, geb. te Amsterdam op 13-3-1887, ovl. (6 weken oud) te Amsterdam op 28-4-1887, begr. te Zeeburg op 29-4-1887.

16. Bloeme, geb. te Amsterdam in 1888, begr. te Zeeburg op 5-8-1888.

17. Jansje, geb. te Amsterdam op 5-2-1891, ovl. (51 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 21-1-1943, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te

      Amsterdam op 10-6-1914 met Emanuel Polak, geb. te Amsterdam op 29-1-1888, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 28-11-1957.

 

Generatie III

 

IIIa. Karel Hamerslag, zn. van David Hamerslag (II) (Voerman) en Elisabeth Gans, geb. te Amsterdam op 26-6-1867, Broodbakker, poerlersknecht, tr. (19 jaar oud) te Amsterdam op 10-11-1886 met Ester Godschalk, dr. van Joseph David Godschalk en Naatje Wertheim, geb. te Amsterdam circa 1918, ovl. (ca. 17 jaar oud) te Amsterdam in 10-1935.

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

  1. Jacob (Josef), geb. te Amsterdam op 13-8-1886, ovl. (56 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-3-1943, volgt IVa.

  2. Elisabeth, geb. te Amsterdam circa 1889, tr. (beiden ca. 21 jaar oud) te Amsterdam op 12-6-1910 met Abraham Naarden

      van, zn. van Samuel Naarden van (Diamantslijper) en Roosje Mouw, geb. circa 1889, Diamantslijper.

  3. Naatje, geb. te Amsterdam op 21-12-1891, ovl. (84 jaar oud) op 21-3-1976, volgt IVb.

  4. Roosje, geb. te Amsterdam op 6-5-1894, ovl. (49 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 5-6-1943, volgt IVc.

  5. Heintje, geb. te Amsterdam op 21-9-1896, volgt IVd.

  6. David, geb. te Amsterdam op 8-2-1899, ovl. (43 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 21-1-1943, volgt IVe.

  7. Levie, geb. te Amsterdam op 3-7-1901, ovl. (41 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943, volgt IVf.

  8. Sara, geb. te Amsterdam op 15-11-1903, ovl. (39 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 17-9-1943, volgt IVg.

  9. Clara, geb. te Amsterdam op 30-8-1906, ovl. (76 jaar oud) te Bergen [Verenigde Staten] in 7-1983, volgt IVh.

10. Juda, geb. te Amsterdam op 10-1-1912, ovl. (82 jaar oud) te Lodi, Bergen [Verenigde Staten] op 15-11-1994, volgt IVi.

 

 

 

 

IIIb. Roosje Hamerslag, dr. van David Hamerslag (II) (Voerman) en Elisabeth Gans, geb. te Amsterdam op 2-12-1868, ovl. (74 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26-2-1943, tr. (19 jaar oud) (1) te Amsterdam op 18-7-1888 met Abraham Mozes Meentz.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Sippora, geb. te Amsterdam op 22-2-1889, ovl. (10 maanden oud) te Amsterdam op 27-12-1889.

 

 

Roosje Hamerslag, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (2) te Amsterdam op 22-7-1891 met Levie Piller, geb. te Amsterdam op 20-6-1867, ovl. (75 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26-2-1943.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Hartog, geb. te Amsterdam op 5-12-1891, ovl. (51 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26-2-1943, volgt IVj.

2. David, geb. te Amsterdam op 12-1-1894, ovl. (49 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31-3-1943, volgt IVk.

3. Mietje, geb. te Amsterdam op 15-2-1896, ovl. (46 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28-9-1942, volgt IVl.

4. Elisabeth, geb. te Amsterdam op 9-12-1897, ovl. (45 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943.

5. Abraham, geb. te Amsterdam op 16-9-1900, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 17-2-1902.

6. Hendrika, geb. te Amsterdam op 27-1-1902, ovl. (41 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 9-7-1943, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te

    Amsterdam op 3-6-1936 met Joseph Lampetje, geb. te Amsterdam op 14-6-1905, ovl. (38 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 9-7-

    1943.

7. Abraham, geb. te Amsterdam op 4-1-1910, ovl. (24 jaar oud) te Amsterdam op 4-9-1934.

 

 

 

 

IIIc. Juda Hamerslag, zn. van David Hamerslag (II) (Voerman) en Elisabeth Gans, geb. te Amsterdam op 25-2-1872, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam op 5-1-1911, tr. met Leentje Nikkelberg, geb. te Amsterdam op 21-7-1872, ovl. (70 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 5-3-1943.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Elisabeth Haamerslag, geb. te Amsterdam op 21-8-1894, volgt IVm.

2. Judic Haamerslag, geb. te Amsterdam op 19-10-1896, ovl. (46 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, tr. (resp. 22 en 26 jaar

    oud) te Amsterdam op 3-7-1919 met David Meljado, geb. te Amsterdam op 7-10-1892, ovl. (50 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-

    6-1943. 

3. Roosje Haamerslag, geb. te Amsterdam op 17-3-1899, volgt IVn.

4. Samuel, geb. te Amsterdam op 22-6-1902, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 13-4-1904.

5. Anna, geb. te Amsterdam op 24-6-1908, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 25-6-1909.

6. David Haamerslag, geb. te Amsterdam op 27-2-1909, volgt IVo.

 

 

 

Leentje Nikkelberg, tr. (resp. 17 en 20 jaar oud) (1) op 14-8-1889 met Joseph Isaac Kreeveld van, geb. te Hoorn op 7-4-1869, ovl. (22 jaar oud) te Amsterdam op 16-2-1892.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Isaac, geb. te Amsterdam op 1-11-1889, ovl. (53 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 26-3-1943, tr. (resp. 17 en 20 jaar oud) (1) te

    Amsterdam op 6-1-1907, (gesch. te Altona [Duitsland] op 18-12-1922) met Rachel Schelvis, geb. te Amsterdam op 24-1-1886, ovl.

    (79 jaar oud) te Amsterdam op 15-10-1965. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 8-3-1923

    met Kaatje Tokkie, geb. te Amsterdam op 18-5-1892, ovl. (50 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 26-3-1943. Uit dit huwelijk een

    dochter.

2. Hendrica, geb. te Amsterdam op 24-1-1892, ovl. (50 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 14-9-1942, tr. met -- N.N. Uit dit huwelijk 4

    kinderen.

 

 

 

Leentje Nikkelberg, tr. (resp. 45 en 42 jaar oud) (3) te Bussum op 4-9-1917 met Isaac Gans, geb. te Amsterdam op 17-7-1875, ovl. (66 jaar oud) te Bussum op 16-5-1942.

 

 

 

IIId. Hanna Hamerslag, dr. van David Hamerslag (II) (Voerman) en Elisabeth Gans, geb. te Amsterdam op 7-7-1874, ovl. (68 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 19-9-1894 met Jacob Groenteman, zn. van Barend Groenteman (Sjouwerman, milicien, bediende) en Sophia Wijnschenk, geb. te Amsterdam op 12-1-1876, Venter, ovl. (67 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

 

Uit dit huwelijk 16 kinderen:

  1. Barend, geb. te Amsterdam op 26-10-1893, ovl. (49 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, volgt IVp.

  2. Tobias, geb. te Amsterdam op 22-3-1895, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 29-4-1978, volgt IVq.

  3. Sophia, geb. te Amsterdam op 10-6-1896, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 18-5-1932, volgt IVr.

  4. Elisabeth, geb. te Amsterdam op 28-4-1898, ovl. (45 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943, volgt IVs.

  5. Mozes, geb. te Amsterdam op 2-3-1901, ovl. (43 jaar oud) te Midden Europa op 30-6-1944, volgt IVt.

  6. Roosje, geb. te Amsterdam op 16-10-1902, ovl. (66 jaar oud) te Hilversum op 18-11-1968, volgt IVu.

  7. Rachel, geb. te Amsterdam op 4-4-1904, ovl. (9 maanden oud) te Amsterdam op 6-1-1905.

  8. Sara, geb. te Amsterdam op 30-5-1905, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 13-6-1993, volgt IVv.

  9. Abraham, geb. te Amsterdam op 25-11-1906, ovl. (36 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

10. Carel, geb. te Amsterdam op 2-7-1908, tr. met Maria Elisabeth Alberda, geb. te Amsterdam op 7-4-1911, ovl. (88 jaar oud) te

      Amsterdam op 17-11-1999. 

11. Abraham, geb. te Amsterdam op 18-10-1910, ovl. (32 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, volgt IVw.

12. Juda, geb. te Amsterdam op 13-2-1912, ovl. (33 jaar oud) te Duitsland [Duitsland] op 2-5-1945, volgt IVx.

13. Louis, geb. te Amsterdam op 12-4-1913, ovl. (29 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942, volgt IVy.

14. Arnold, geb. te Amsterdam op 29-4-1914, Koopman in vis, ovl. (27 jaar oud) te Mauthausen op 10-10-1941, tr. (resp. 24 en 26

      jaar oud) te Amsterdam op 22-6-1938, (gesch. te Amsterdam op 31-10-1940) met Helene Pauline Heermann, geb. te Stuttgart

      [Duitsland] op 29-11-1911. 

15. Gerrit, geb. te Amsterdam op 1-10-1915, ovl. (27 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, volgt IVz.

16. Emanuel, geb. te Amsterdam op 16-1-1920, ovl. (2 maanden oud) te Amsterdam op 15-4-1920.

Generatie IV

 

IVa. Jacob (Josef) Hamerslag, zn. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 13-8-1886, Venter, ovl. (56 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-3-1943, tr. (resp. 18 en 17 jaar oud) te Amsterdam op 14-6-1905 met Keetje Fischjager, dr. van Mozes Fischjager en Aaltje Fransman, geb. te Amsterdam op 12-3-1888, ovl. (55 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-3-1943.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Esther, geb. te Amsterdam op 6-8-1905, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 19-11-1986, volgt Va.

2. Mozes, geb. te Amsterdam op 13-8-1907, ovl. (35 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943, volgt Vb.

3. Mozes, geb. in 1909.

4. Alida, geb. te Amsterdam op 9-1-1911, ovl. (32 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 16-7-1943, volgt Vc.

5. Karel, geb. te Amsterdam op 10-6-1913, ovl. (29 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 28-3-1943, volgt Vd.

6. Klara, geb. te Amsterdam op 5-7-1915, ovl. (ca. 85 jaar oud) in 2001, volgt Ve.

7. Elisabeth, geb. te Amsterdam op 1-11-1917, ovl. (2 maanden oud) te Amsterdam op 18-1-1918.

8. Philip Mozes, geb. te Amsterdam op 22-1-1925, ovl. (18 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 28-5-1943.

 

 

 

 

IVb. Naatje Hamerslag, dr. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 21-12-1891, ovl. (84 jaar oud) op 21-3-1976, tr. (beiden 19 jaar oud) te Amsterdam op 28-6-1911 met Levie Praag van, geb. te Amsterdam op 27-9-1891.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Lilly, geb. op 1-4-1912, tr. (21 jaar oud) op 24-1-1934 met -- N.N

2. Esther, geb. te Manchester [Groot BrittaniŽ].

3. Maurice, geb. te Houston [Verenigde Staten] op 25-11-1925, ovl. (ca. 58 jaar oud) in 1984.

 

 

 

 

IVc. Roosje Hamerslag, dr. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 6-5-1894, ovl. (49 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 5-6-1943, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 3-7-1918 met Barend Ephraim, geb. te Amsterdam op 30-6-1894, Diamantslijper, sigarenwinkelier, ovl. (48 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Beppie, geb. te Amsterdam, volgt Vf.

 

 

 

 

IVd. Heintje Hamerslag, dr. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 21-9-1896, tr. (beiden 23 jaar oud) te Amsterdam op 22-10-1919 met Victor Waterman, geb. te Amsterdam op 22-4-1896, ovl. (102 jaar oud) te New Jersey [Verenigde Staten] op 24-4-1998.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Hartog, tr. met R. Schellevis.

2. Karel, tr.   met C. Tas.

 

 

 

 

IVe. David Hamerslag, zn. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 8-2-1899, ovl. (43 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 21-1-1943, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 29-8-1923 met Johanna Cornelia Catharina Vries de, geb. te Amsterdam op 27-3-1900.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Esther, tr. met G. Geerlings.

2. Maurits.

3. Johanna Cornelia Catharina, tr. met H.J.J. Leeuwendaal.

4. Lena, tr. met C. Mittemeyer.

5. Elisabeth, tr.  met J.L. Jager de.

 

 

 

 

IVf. Levie Hamerslag, zn. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 3-7-1901, ovl. (41 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (1) te Amsterdam op 26-4-1922 met Aaltje Wegloop, geb. te Amsterdam op 7-10-1902, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam op 20-6-1941.

 

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

  1. Esther, geb. te Amsterdam op 19-9-1922, ovl. (20 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 30-4-1943, volgt Vg.

  2. Sara, geb. te Amsterdam op 21-9-1923, ovl. (19 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 7-5-1943.

  3. Karel, geb. te Amsterdam op 31-10-1924, ovl. (19 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 30-11-1943.

  4. Salomon, geb. te Amsterdam op 17-12-1925, ovl. (2 maanden oud) te Amsterdam op 22-2-1926.

  5. Elizabeth, geb. te Amsterdam op 4-1-1927, ovl. (16 jaar oud) te Amsterdam op 21-5-1943.

  6. Noach, geb. te Amsterdam op 20-2-1928, ovl. (15 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943.

  7. Jacob, geb. te Amsterdam op 22-8-1929, ovl. (13 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943.

  8. Salomon, geb. op 28-5-1931, ovl. (11 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943.

  9. Enny, geb. te Amsterdam op 27-12-1935, ovl. (7 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943.

10. Judith, geb. te Amsterdam op 10-12-1937, ovl. (5 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943.

11. David, geb. te Amsterdam op 23-11-1939, ovl. (3 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943.

 

 

 

Levie Hamerslag, tr. (2) Waren in ondertrouw, voordat het huwelijk voltrokken kon worden zijn zij op transport gesteld met Esther Rodrigues Lopes de Lara, geb. te Amsterdam op 19-3-1908, ovl. (35 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21-5-1943.

 

 

 

IVg. Sara Hamerslag, dr. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 15-11-1903, ovl. (39 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 17-9-1943, tr. (resp. 20 en ca. 24 jaar oud) (1) te Amsterdam op 6-2-1924 met Maurits Rodrigues, geb. te Amsterdam circa 1900.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Maurits, geb. te Amsterdam op 19-12-1925, ovl. (16 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942.

 

 

 

Sara Hamerslag, tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) (2) te Amsterdam op 13-1-1927 met Joseph Aardewerk, geb. te Amsterdam op 16-12-1894, diamantslijper wnd Amsterdam, ovl. (48 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 17-9-1943.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Samuel, geb. te Amsterdam op 10-7-1932, ovl. (11 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 17-9-1943.

 

 

 

 

IVh. Clara Hamerslag, dr. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 30-8-1906, ovl. (76 jaar oud) te Bergen [Verenigde Staten] in 7-1983, tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 19-11-1924 met Mozes Locher, zn. van Abraham Locher (werkman) en Mietje Zegerius, geb. te Amsterdam op 13-2-1905, venter van vis, ovl. (73 jaar oud) te Rockaway, Morris [Verenigde Staten] in 7-1978.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Mietje, geb. te Amsterdam op 17-10-1925, ovl. (17 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 28-5-1943.

2. Karel, geb. te Amsterdam op 24-4-1928, ovl. (70 jaar oud) te idgefield, Bergen [Verenigde Staten] op 6-1-1999, volgt Vh.

3. Abraham.

4. Miep (Esther).

 

 

 

 

IVi. Juda Hamerslag, zn. van Karel Hamerslag (IIIa) (Broodbakker, poerlersknecht) en Ester Godschalk, geb. te Amsterdam op 10-1-1912, ovl. (82 jaar oud) te Lodi, Bergen [Verenigde Staten] op 15-11-1994, tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 7-1-1931 met Clara Schellevis, dr. van Salomon Schellevis en N.n., geb. te Amsterdam op 18-11-1910, ovl. (77 jaar oud) te Lodi, Bergen [Verenigde Staten] op 9-9-1988.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Esther (Stella), volgt Vi.

 

 

 

 

IVj. Hartog Piller, zn. van Levie Piller en Roosje Hamerslag (IIIb), geb. te Amsterdam op 5-12-1891, ovl. (51 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26-2-1943, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 15-11-1916 met Branca Jacobs, geb. te Amsterdam op 28-7-1888, ovl. (54 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 28-5-1943.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Louis, geb. te Amsterdam.

 

 

 

 

IVk. David Piller, zn. van Levie Piller en Roosje Hamerslag (IIIb), geb. te Amsterdam op 12-1-1894, ovl. (49 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31-3-1943 23-12-1942: Spervergunning, 3de transport april 1943, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 12-8-1915 met Carolina Monas, geb. op 12-12-1890, ovl. (51 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 5-11-1942.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Hartog, geb. te Amsterdam op 4-6-1910, ovl. (32 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942.

2. Louis, geb. te Amsterdam op 19-1-1916, ovl. (27 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 8-1-1944.

3. Jacques, geb. te Amsterdam op 14-4-1917 ??, ovl. (26 jaar oud) op 31-3-1944, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 28-7-

    1942 met Esther Glas van der, geb. te Amsterdam op 9-11-1922, ovl. (20 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 22-10-1943.

4. Benjamin, geb. te Amsterdam op 1-7-1922, ovl. (4 maanden oud) te Amsterdam op 28-11-1922.

5. Abraham, geb. te Amsterdam op 29-4-1924, ovl. (18 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942.

6. Rosa, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 15-2-1931, ovl. (11 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 5-11-1942.

 

 

 

 

IVl.Mietje Piller, dr. van Levie Piller en Roosje Hamerslag (IIIb), geb. te Amsterdam op 15-2-1896, ovl. (46 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28-9-1942, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 26-2-1919 met Hartog Elsas, geb. te Amsterdam op 27-4-1896, ovl. (46 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31-1-1943.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Maurits, geb. te Amsterdam op 19-2-1920, ovl. (22 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31-1-1943.

2. Louis, geb. te Amsterdam op 20-1-1926, ovl. (16 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942.

 

 

 

 

IVm. Elisabeth Haamerslag, dr. van Juda Hamerslag (IIIc) en Leentje Nikkelberg, geb. te Amsterdam op 21-8-1894, tr. (beiden 25 jaar oud) te Amsterdam op 17-3-1920 met JoŽl Barber, geb. te Amsterdam op 14-6-1894, ovl. (86 jaar oud) te Johannesburg [Zui] op 22-4-1981, vluchte in 1936 naar Johannesburg.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Greta, geb. te Amsterdam op 19-3-1923, ovl. (64 jaar oud) te Johannesburg [Zui] op 19-11-1987.

2. Juda.

 

 

 

 

IVn. Roosje Haamerslag, dr. van Juda Hamerslag (IIIc) en Leentje Nikkelberg, geb. te Amsterdam op 17-3-1899, geŽmigreed 16.3.1972 naar Johannesburg, tr. (resp. 19 en 32 jaar oud) (1) te Amsterdam op 12-3-1919 met Joseph Boas, geb. te Enkhuizen op 5-1-1887, ovl. (50 jaar oud) te Amsterdam op 30-5-1937.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Kitty.

2. Leentje, geb. te Amsterdam op 17-8-1927, ovl. (16 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 17-9-1943.

 

 

 

Roosje Haamerslag, tr. (resp. 42 en 31 jaar oud) (2) te Amsterdam op 7-1-1942 met Isidor Rabinowitsch, geb. te Essen [Duitsland] op 2-8-1910, ovl. (33 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 17-9-1943.

 

 

 

IVo. David Haamerslag, zn. van Juda Hamerslag (IIIc) en Leentje Nikkelberg, geb. te Amsterdam op 27-2-1909, tr. (resp. 18 en ca. 16 jaar oud) te Amsterdam op 23-3-1927 met Frieda Johanna Seidel, geb. te Oelsnitz [Duitsland] in 1911, ovl. (ca. 56 jaar oud) te South Africa [sou] in 1967.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Juda.

 

 

 

 

IVp. Barend Groenteman, zn. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 26-10-1893, ovl. (49 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, tr. (beiden 19 jaar oud) te Amsterdam op 21-5-1913 met Rood De Vogeltje, geb. te Amsterdam op 26-1-1894, ovl. (49 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Jacob, geb. te Amsterdam op 1-3-1914, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 10-12-1979, volgt Vj.

2. Louis, geb. te Amsterdam, tr. te Amsterdam met Rachel Kroonenberg, geb. te Amsterdam.

3. Hendrika, geb. te Amsterdam op 26-1-1921, ovl. (22 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te

    Amsterdam op 19-2-1942 met Jacob Winnik, geb. te Amsterdam op 20-5-1916, ovl. (27 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

4. Joseph, geb. te Amsterdam op 9-7-1922, ovl. (20 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

 

 

 

 

IVq. Tobias Groenteman, zn. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 22-3-1895, Pakhuisknecht, koopman, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 29-4-1978, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 26-11-1919 met Alida Geertruida Kuijper, geb. te Amsterdam op 3-4-1899, ovl. (94 jaar oud) te Amsterdam op 7-12-1993.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Jacob, geb. te Amsterdam op 5-2-1920, ovl. (37 dagen oud) te Amsterdam op 13-3-1920.

2. Tobias, tr. met C.F. Triest

3. Marie, tr. met A.K. Uilenbroek.

4. Jacob

 

 

 

 

IVr. Sophia Groenteman, dr. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 10-6-1896, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 18-5-1932, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 29-1-1919 met Abraham Staveren van, geb. op 3-8-1895, ovl. (47 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 16-4-1943.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Samuel, geb. te Amsterdam op 1-7-1919, ovl. (23 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942.

2. Jacob Marcus, geb. te Amsterdam op 11-1-1923, ovl. (20 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-4-1943.

 

 

 

 

IVs. Elisabeth Groenteman, dr. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 28-4-1898, Naaister, ovl. (45 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 17-10-1923 met Juda Schuit, geb. te Amsterdam op 11-2-1897, ovl. (46 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Joseph, geb. te Amsterdam op 20-11-1925, ovl. (18 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31-5-1944.

2. Jacob, geb. te Amsterdam op 21-6-1931, ovl. (11 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943.

 

 

 

 

IVt. Mozes Groenteman, zn. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 2-3-1901, Koopman, ovl. (43 jaar oud) te Midden Europa op 30-6-1944, tr. (resp. 16 en 18 jaar oud) (1) te Amsterdam op 11-4-1917, (gesch. te Amsterdam op 13-2-1920) met Hanna Cohen, geb. te Amsterdam op 17-2-1899, ovl. (43 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Hennie, geb. te Amsterdam op 5-7-1917, ovl. (25 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942, volgt Vk.

 

 

 

Mozes Groenteman, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) (2) op 31-1-1924 met Jeannette Bed, geb. te Amsterdam op 30-5-1904, ovl. (40 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31-8-1944.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Hennie, geb. te Amsterdam op 9-7-1924, ovl. (19 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 15-4-1944, tr. (resp. 17 en 21 jaar oud) te

    Amsterdam op 1-4-1942 met Jacques Pront, geb. te Amsterdam op 15-9-1920. 

 

 

 

 

IVu. Roosje Groenteman, dr. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 16-10-1902, ovl. (66 jaar oud) te Hilversum op 18-11-1968, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) te Amsterdam op 10-2-1926 met Simon Stad, geb. te Troebitz op 12-4-1902, ovl. (43 jaar oud) te Troebitz op 23-4-1945.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Marianne, geb. te Amsterdam op 24-5-1926, ovl. (19 jaar oud) te Troebitz op 3-6-1945.

2. Henny.

 

 

 

Roosje Groenteman, tr. (resp. 45 en 55 jaar oud) (2) te Amsterdam op 4-2-1948 met Simon Italiaander, geb. te Amsterdam op 11-10-1892, ovl. (76 jaar oud) op 31-12-1968.

 

 

 

 

IVv. Sara Groenteman, dr. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 30-5-1905, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 13-6-1993, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 30-1-1929 met Jacob Frankfort, geb. te Amsterdam op 4-9-1904, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 16-10-1981.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Sara, tr. met J.J. Boumeester

 

 

 

 

IVw. Abraham Groenteman, zn. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 18-10-1910, ovl. (32 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, tr. met Maria Anna Goen van der, geb. te 's-Hertogenbosch op 22-3-1910, ovl. (33 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Jacob, geb. te Amsterdam op 12-4-1934, ovl. (9 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

2. Rosina, geb. te Amsterdam op 30-9-1936, ovl. (6 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

 

 

 

 

IVx. Juda Groenteman, zn. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 13-2-1912, Automonteur, visventer, ovl. (33 jaar oud) te Duitsland [Duitsland] op 2-5-1945, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (1) te Amsterdam op 3-10-1934, (gesch.) met Maria Cornelia Bruijn De, dr. van Pieter Casparus Bruijn De (Blikslager) en Maria Cornelia Bakker, geb. te Amsterdam op 19-6-1911.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jacob, volgt Vl.

 

 

 

Juda Groenteman, tr. (2) met Esther Cohen, geb. te Utrecht op 29-11-1911.

 

 

 

IVy. Louis Groenteman, zn. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 12-4-1913, Koopman in fruit en vis, ovl. (29 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942, relatie met Sophia Walvis, geb. te Amsterdam op 23-1-1914, ovl. (28 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26-7-1942.

 

Uit deze relatie een dochter:

1. Hendrika Sophia, geb. te Amsterdam op 8-2-1937, ovl. (5 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26-7-1942.

 

 

 

 

IVz. Gerrit Groenteman, zn. van Jacob Groenteman (Venter) en Hanna Hamerslag (IIId), geb. te Amsterdam op 1-10-1915, ovl. (27 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, tr. met Rosalie Baruch, geb. te Amsterdam op 5-3-1915, naaister, ovl. (28 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jacob, geb. te Amsterdam op 15-6-1941, ovl. (1 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

 

 

 

Generatie V

 

Va. Esther Hamerslag, dr. van Jacob (Josef) Hamerslag (IVa) (Venter) en Keetje Fischjager, geb. te Amsterdam op 6-8-1905, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 19-11-1986, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 27-10-1927 met Gerzon Blok, geb. te Amsterdam op 9-10-1903.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Jacob, volgt VIa.

2. Joseph, tr. met E. Schwarz.

3. Evelyn.

 

 

 

 

Vb. Mozes Hamerslag, zn. van Jacob (Josef) Hamerslag (IVa) (Venter) en Keetje Fischjager, geb. te Amsterdam op 13-8-1907, ovl. (35 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943, tr. te Amsterdam met Berta (Betsv) Vischschoonmaker, geb. te Amsterdam op 27-3-1907, ovl. (36 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Keetje (Kitty), geb. te Amsterdam op 7-6-1931, ovl. (12 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943.

2. Bloeme, geb. te Amsterdam op 16-8-1934, ovl. (8 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11-6-1943.

 

 

 

 

Vc. Alida Hamerslag, dr. van Jacob (Josef) Hamerslag (IVa) (Venter) en Keetje Fischjager, geb. te Amsterdam op 9-1-1911, ovl. (32 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 16-7-1943, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 10-6-1931 met Samuel Bijl van der, geb. te Amsterdam op 23-10-1908, ovl. (34 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 16-7-1943.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Bernard, geb. te Amsterdam op 16-11-1931, ovl. (11 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 16-7-1943.

2. Kitty, geb. te Amsterdam op 3-2-1933, ovl. (10 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 16-7-1943.

3. Suze, geb. te Amsterdam op 14-1-1939, GeŽmigreerd in 1953 naar de VS, ovl. (ca. 59 jaar oud) te Florida [Verenigde Staten]

    in 1999.

 

 

 

 

Vd. Karel Hamerslag, zn. van Jacob (Josef) Hamerslag (IVa) (Venter) en Keetje Fischjager, geb. te Amsterdam op 10-6-1913, wnd (1941) Amsterdam Pretoriusstraat 87 I, ovl. (29 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 28-3-1943, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) (1) te Amsterdam op 19-10-1932, (gesch. te Amsterdam op 29-5-1937) met Anna Frieda Ehret, geb. te Dinkelsbuel [Duitsland] op 20-11-1911, ovl. (86 jaar oud) te Duitsland [Duitsland] op 22-12-1997.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jacob (Bobby), volgt VIb

 

 

 

Karel Hamerslag, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (2) te Meerssen op 7-12-1938 met Amalia Wijngaard, dr. van Hendrik (Hertz) Wijngaard (Beenhouwer wnd (1941) Amsterdam Pretoriusstraat 87 I) en Paula Kahn, geb. te Meerssen op 19-11-1914, Naaister, ovl. (28 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 28-5-1943.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Mirjam, volgt VIc.

2. Henri Hamerslag (Zwi Araten), volgt VId.

 

 

 

 

Ve. Klara Hamerslag, dr. van Jacob (Josef) Hamerslag (IVa) (Venter) en Keetje Fischjager, geb. te Amsterdam op 5-7-1915, GeŽmigreerd in 1953 naar de VS, ovl. (ca. 85 jaar oud) in 2001, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 19-5-1937 met Marcus (Maurits) Wijnschenk, zn. van David Wijnschenk (sigarenmaker, vishandelaar wnd Amsterdam Blasiusstraat 73 II) en Eva Lakmaker, geb. te Amsterdam op 17-6-1911, vishandelaar, ovl. (33 jaar oud) te Blechhammer op 25-1-1945.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. David (Donald), geb. te Amsterdam, GeŽmigreerd in 1953 naar de VS.

2. Jacob (Jo, Joop), geb. te Amsterdam, GeŽmigreerd in 1953 naar de VS, tr. met Kathleen (Nathy) Nargitoth.

 

 

Klara Hamerslag, tr. (2) met -- N.N.

 

 

 

Vf. Beppie Ephraim, dr. van Barend Ephraim (Diamantslijper, sigarenwinkelier) en Roosje Hamerslag (IVc), geb. te Amsterdam 24.10.1920, overl. 27.2.2011, tr. te Amsterdam met Max Nunes Nabarro, geb. 18.3.1818, overl. 22.7.2011. zn. van Mozes Nunes Nabarro en Martha Grishaaver.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Carine Marion, volgt VIe.

2. Robertine Aina, volgt VIf.

 

 

 

 

Vg. Esther Hamerslag, dr. van Levie Hamerslag (IVf) en Aaltje Wegloop, geb. te Amsterdam op 19-9-1922, ovl. (20 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 30-4-1943, tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 25-9-1940 met Jacob Embden van, geb. te Amsterdam op 22-1-1921, ovl. (22 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 30-4-1943.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Sara, geb. te Amsterdam op 3-3-1941, ovl. (2 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 30-4-1943.

 

 

 

 

Vh. Karel Locher, zn. van Mozes Locher (venter van vis) en Clara Hamerslag (IVh), geb. te Amsterdam op 24-4-1928, ovl. (70 jaar oud) te Idgefield, Bergen [Verenigde Staten] op 6-1-1999, tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) te New York [Verenigde Staten] op 7-6-1959 met Fifi N.N., geb. te Ridgefield, Bergen [Verenigde Staten] op 14-12-1937, ovl. (69 jaar oud) op 16-5-2007.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Monique Jacqueline, volgt VIg.

2. Alan Glen.

 

 

 

 

Vi. Esther (Stella) Hamerslag, dr. van Juda Hamerslag (IVi) en Clara Schellevis, tr.  te New Jersey [Verenigde Staten] met Henri (Harry) Wurms, zn. van Meijer Wurms (Diamantbewerker) en Rachel Hartog, geb. te Antwerpen [BelgiŽ], Handelaar in biers in USA.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Marcel.

2. N.N.

 

 

 

 

Vj. Jacob Groenteman, zn. van Barend Groenteman (IVp) en Rood De Vogeltje, geb. te Amsterdam op 1-3-1914, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 10-12-1979, tr. (beiden 22 jaar oud) te Amsterdam op 25-3-1936 met Sara Cleef van, geb. te Koeningsteele [Duitsland] op 2-7-1913, ovl. (29 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 17-9-1942.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Barend, geb. te Auschwitz [Poland] op 6-9-1936, ovl. (6 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 17-9-1942.

 

 

 

 

Vk. Hennie Groenteman, dr. van Mozes Groenteman (IVt) (Koopman) en Hanna Cohen, geb. te Amsterdam op 5-7-1917, ovl. (25 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942, tr. met Jozeph Vries de, geb. te Coevorden op 3-1-1897, ovl. (45 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Marcel, geb. te Amsterdam op 8-1-1940, ovl. (2 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 9-8-1942.

 

 

 

 

Vl. Jacob Groenteman, zn. van Juda Groenteman (IVx) (Automonteur, visventer) en Maria Cornelia Bruijn De, relatie met Rita Adriaanse.

 

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. Shelley.

2. Juda Jacob Robert.

 

Generatie VI

 

VIa. Jacob Blok, zn. van Gerzon Blok en Esther Hamerslag (Va), tr. met Frieda Judith Klerk.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Evelyn, volgt VIIa.

 

 

 

 

VIb. Jacob (Bobby) Hamerslag, zn. van Karel Hamerslag (Vd) (wnd (1941) Amsterdam Pretoriusstraat 87 I) en Anna Frieda Ehret, wnd Dinkelsbuel Dl, tr.  met Marlies N.n.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Joachim.

 

 

 

 

VIc. Mirjam Hamerslag, dr. van Karel Hamerslag (Vd) (wnd (1941) Amsterdam Pretoriusstraat 87 I) en Amalia Wijngaard (Naaister), tr.   met Ezra Zallah, geb. te SiriŽ.

 

Uit dit huwelijk 3 dochters:

1. Amalia, volgt VIIb.

2. Anat, volgt VIIc.

3. Inbal, volgt VIId.

 

 

 

 

VId. Henri Hamerslag (Zwi Araten), zn. van Karel Hamerslag (Vd) (wnd (1941) Amsterdam Pretoriusstraat 87 I) en Amalia Wijngaard (Naaister), Zaadhandelaar, tr.  met Tami Cohen, dr. van Pinchas Cohen en Chawa Cohen.

 

Uit dit huwelijk 4 zonen:

1. Yael Hamerslag (Araten), volgt VIIe.

2. Shaul Pinchas Hamerslag (Araten).

3. Michal Chawa Hamerslag (Araten), tr.  met Ariel Schreiber

4. Jonathan Hamerslag (Araten).

 

 

 

 

VIe. Carine Marion Nunes Nabarro, dr. van Max Nunes Nabarro en Beppie Ephraim (Vf), tr. met Leendert Uittenbogerd.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Dominique Bep, volgt VIIf.

2. Mark Peter.

 

 

 

 

VIf. Robertine Aina Nunes Nabarro, dr. van Max Nunes Nabarro en Beppie Ephraim (Vf), pychotherapeute, tr.  (1),  met Rene Ast van, geb. in 1937, ovl. (ca. 48 jaar oud) in 1985.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Matthijs Jakob, geb. te Londen [Groot BrittaniŽ] op 25-9-1967, ovl. (36 jaar oud) te Londen [Groot BrittaniŽ] op 11-9-2004, begr. te

    Amsterdam op 27-9-2004.

2. Jochem Barend.

 

 

 

Robertine Aina Nunes Nabarro, tr. (2) met Dr. (Chirurg) Willem Emmanuel Sluis van der. geb. 13.8.1931, overl. 23.7.2012.

 

 

 

VIg. Monique Jacqueline Locher, dr. van Karel Locher (Vh) en Fifi N.N., tr. met John Collins.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Zachary.

2. Benjamin.

 

Generatie VII

 

VIIa. Evelyn Blok, dr. van Jacob Blok (VIa) en Frieda Judith Klerk, tr. met Martin Rood.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Monique.

 

 

 

 

VIIb. Amalia Zallah, dr. van Ezra Zallah en Mirjam Hamerslag (VIc), tr.  met Hezi Mena.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Elad.

2. Elran.

3. Aviad.

4. Michal.

 

 

 

 

VIIc. Anat Zallah, dr. van Ezra Zallah en Mirjam Hamerslag (VIc), tr.  te met Yair Bachar.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Daniel.

 

 

 

 

VIId. Inbal Zallah, dr. van Ezra Zallah en Mirjam Hamerslag (VIc), tr.  met Nisim Cohen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Adi.

2. Yehuda.

3. Yuval.

 

 

 

 

VIIe. Yael Hamerslag (Araten), zn. van Henri Hamerslag (Zwi Araten) (VId) (Zaadhandelaar) en Tami Cohen, tr.  met Amar Loeba.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Ido Loeba.

 

 

 

 

VIIf. Dominique Bep Uittenbogerd, dr. van Leendert Uittenbogerd en Carine Marion Nunes Nabarro (VIe), tr. met Paul Gasselt van.

 

Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Bram.

2. Job.

3. Pol.