GENEALOGIE SOESMAN.

naar index                                                                                                     

Data van evt. levende personen geboren na 1921 zijn niet vermeld.

 

Aanvullende gegevens uit data-bank van W. Brassť

update 02.11.2011                                                      

                                                                                                                                           

 

 

 

 

Genealogie van Bernard Levie.

                

 

 

                                                                  

 

                                                                                                                             Akte van naamaanneming.Generatie I


I.
Bernard Levie, relatie met Soprini Elias.


Arriveerde in Meerssen tussen 1687 en 1708 vanuit Rekem na het overleggen van een bewijst van goed gedrag van de drosssaard van het graafschap Rekem en het tot onderpand stellen van zijn goederen in Meerssen en vestigde zich in de detailhandel. De inwoners van de schepenbank werden opgeroepen hen in "peis en vree" in hun midden te laten wonen. Maartens Custers stelde zich in 1708 voor honderd dukaten borg voor Levi en Hertog van Gelder. Het betrof de gebruikelijke gang van zaken voor de vestiging van vreemdelingen in Meerssen. In 1715 kocht Bernard Levi van de dorpsmeester Boots een stuk grond langs de Geul op de weg van Rothem naar Meerssen en stichte een joodse begraafplaats op dit stuk grond.


Uit deze relatie 4 zonen:
1.
Soesman, geb. circa 1711, ovl. (ca. 100 jr. oud) Meerssen [li] circa 1811, volgt IIa.
2.
Elias Levi Soesman, geb. circa 1720, ovl. (ca. 91 jr. oud) in 1811, volgt IIb.
3. Isaac.
4. Joseph.Generatie II


IIa.
Soesman Levie, zn. van Bernard Levie (I) en Soprini Elias, geb. circa 1711, Slager Meerssen, Beekstraat 31/36, ovl. (ca. 100 jr. oud) Meerssen [li] circa 1811, tr. (resp. hoogstens 39 en hoogstens 31 jr. oud) voor 1750 met Sara Salomon, dr. van Hijman Salomon en Sara Forna, geb. Niewkirhen Dep. Batave [Duitsland] circa 1719, ovl. (ca. 84 jr. oud) Meerssen [li] op 15-09-1803.


Op 6 dec. 1780 kocht Soesman Levi een huis van Peter Honee naast het zijne, groot 2 roeden gelegen op de hoek van de Beekstraat Kerkstraat. Daar richtte hij een vertrek, een z.g. synagoge en verhuurde deze aan de joodse gemeente. Hij had drie huizen naast elkaar. Zo vonden wij nog een verklaring uit het jr. 1791, dat de Proosdij een schuld had aan Levi Soesman sr. van 16 stuivers voor grondrechten en aan Salomon Soesman de zoon voor levering van bakstenen, de som van 172 gulden en 11 stuivers en aan Levie Soesman jr. de lopende rekening van vlees. Bij testament van 4.2.1796 bepaalde hij dat na zijn dood Bernard het huis en hof zou krijgen waarin de synagoge was gelegen. Hij overleed in het jr. 1811 in de leeftijd van bijna 100 jr.. Bij de deling ontstond er een grote ruzie tussen de drie broers waarover nog enige interessante documenten aanwezig zijn. Nadat zich enkele burgers van Maastricht in 1789 in een gezamelijk rekest hadden beklaagd over het onrechtmatige verblijf van enkele joden in de stad, was de raad genoodzaakt om de verordering van 1785 weer ''exactelijk en strick'' ten uitvoer te brengen. Wat dit betekende, ondervond de jood Marcus Aaron in 1790. Als inwoner van Franckenthal in Pruisen was hij volgens eigen niet op de hoogte van het jodenverbod en had hij geheel te goeder trouw zonder permissie de nacht in de stad doorgebracht. Hij beklaagde zich bij de Staten-Generaal over de geldboete en de drie dagen gevangenisstraf die de stad hem had opgelegd. De Staten vonden de toegepaste strafmaatregel niet juist, omdat Aaron een kamer had gehuurd zonder dat de verhuurder hem van het overnachtingsverbod op de hoogte had gesteld. Het stadsbestuur werd gelast om in het vervolg alle vreemde joden beter voor te lichten''. Levie Soesman gaf een verklaring over de activieiten van Marcus en Moses Cahen. ''Den ondergetekende verklaart als de Jood Moses Aaron heeft angenomme. de jood Moses Cahen als slagter en daar boven doen in coopen potten en panne wat noodig in een huijs om te koken en ik hebbe gesin dat Moses Cahen is van hier getroken na Stokhem met sijn potte en panne tot dinste van Marcis Aaron''. Levi Soesman woonagtig in Meerssen De ondergesr get Boode der Hoofdbanke Meerssen Bekend dat hij gesin dat Levi Soesman dat boovenstaande met sijn eijgen had geschreeven heeft. M.Bricheau.
gem. Boode Den 9 januarij 1791.

Door de Joden aangevraagde "Patentes" ingevolge het Keizerlijk discreet, verklaard Salomon Soesman, inner van de directe bijdragen van de gemeente Meerssen dat de familie reeds 2 honderd jaar te Meerssen woonachtig waren. Dat zou betekenen indien juist rond 1600, andere gegevens spreken over in 1687 uit Rekem komende familie Bernard Levi.


Uit dit huwelijk 4 zonen:
1.
Ambrosius Soesman, geb. Meerssen [li] op 10-03-1749, ovl. (77 jr. oud) Mechelen [li] op 06-07-1826, volgt IIIa.
2.
Salomon Soesman, geb. Meerssen [li] op 13-01-1753, ovl. (69 jr. oud) Meerssen [li] op 10-01-1823, volgt IIIb.
3.
Bernard Soesman, geb. Meerssen [li] op 22-07-1756, ovl. (63 jr. oud) Meerssen [li] op 02-02-1820, volgt IIIc.
4. Herman, geb. circa 1758, koopman, in 1808 te Schimmert.IIb.
Elias Levi Soesman, zn. van Bernard Levie (I) en Soprini Elias, geb. circa 1720, ovl. (ca. 91 jr. oud) in 1811, tr. met Sara Heijman Salomon, dr. van Heijman Salomon en Sara Frona, geb. Neukirchen [Duitsland] circa 1715, ovl. (ca. 88 jr. oud) Meerssen [li] op 14-09-1803.


Uit dit huwelijk 4 zonen:
1. Ambrosius, geb. circa 1750.
2. Salomon v/h Salomon Levi, geb. Meerssen [li] op 13-01-1753, slager wnd Meerssen 31/36 en gem. directe belasting ontvanger, ovl. (69 jr. oud) Meerssen [li] op    10-01-1823 akte 4.
3.
Bernard, geb. Meerssen [li] circa 1755, ovl. (ca. 73 jr. oud) Elsloo [li] op 03-10-1828, volgt IIId.
4.
Benedik
, geb. Meerssen [li] circa 1757, Garenverkoper, ovl. (ca. 63 jr. oud) Meerssen [li] op 02-02-1820, tr. (resp. minstens 23 en minstens 27 jr. oud) tussen 1780 en 1800 met Judith Benedik, geb. in 1753, Slagerin, ovl. (ca. 66 jr. oud) Meerssen [li] op 16-09-1819.Generatie III


IIIa.
Ambrosius Soesman (v/h Ambrosius Levi), zn. van Soesman Levie (IIa) (Slager Meerssen, Beekstraat 31/36) en Sara Salomon, geb. Meerssen [li] op 10-03-1749, Koopman, schoolmeester wnd Meerssen, Beekstraat, ovl. (77 jr. oud) Mechelen [li] op 06-07-1826, tr. (resp. 20 en ca. 23 jr. oud) Meerssen [li] op 10-03-1769 met Sara Elias Leyser, dr. van Leyzer en N.n., geb. Juchen [Duitsland] circa 1746, ovl. (ca. 84 jr. oud) Meerssen [li] op 26-02-1830.
Ambrosius weigert in 1808 de naamwijziging van zijn vrouw te ondertekenen.


Uit dit huwelijk 10 kinderen:
 1.  Lazarus Bernard (v/h Levi), geb. Meerssen [li] op 09-01-1771, Rentenier wnd Meerssen Beekstraat 53, ovl. (89 jr. oud) Meerssen [li] op 31-01-1860 akte 11
 2. 
Eliazar Soesman (v/h Levi Leijser), geb. Meerssen [li] op 18-01-1772, ovl. (88 jr. oud) Meerssen [li] op 31-01-1860, volgt IVa.
 3.  Bernard Levi, geb. Meerssen [li] op 09-01-1777, ovl. (hoogstens 97 jr. oud) voor 1875.
 4.  MaximiliŽn (Bernard) Levy (Soesman), geb. circa 1778, ovl. (hoogstens 97 jr. oud) voor 1875.
 5.
 Brentje (Creyntjie) Levi (Soesman ), geb. Meerssen [li] op 05-08-1783, tr. (resp. 23 en 31 jr. oud) Meerssen [li] op 30-06-1807 met
Nathan

      Salamon Wolf, zn. van Salomon Wolf (Koopman te Gangelt) en Sibille Nathan, geb. Gangelt [Duitsland] op 30-11-1775 of 16.11.1775, Slager te             Rommerskicken arr. Keulen. Op 26.6.1807 gaf de burgemeester van Rommerskircken te kennen dat er geen bezwaar is gemaakt tegen het huwelijk.
 6.  Frederika (Fraatje) Soeman (Levi), geb. circa 1784, ovl. (ca. 46 jr. oud) Meerssen [li] op 19-02-1830.
 7.  Francoise (Frona) v/h Frona Levi, geb. Meerssen [li] op 01-06-1788, ovl. (41 jr. oud) Meerssen [li] op 19-02-1830.
 8.
 Jacob Soesman (Levi), geb. circa 1792, ovl. (ca. 74 jr. oud) Heer [li] op 24-06-1866, volgt IVb.
 9.  Sibilla (Pista) v/h Pista Levi, geb. Meerssen [li] op 10-07-1795, ovl. (28 jr. oud) Meerssen [li] op 17-05-1824 akte 37, ongehuwd.
10. Salomon Levy, ovl. Meerssen [li] op 26-05-1801 akte 37, leeftijd niet vermeld.IIIb.
Salomon Soesman (v/h Salomon Levi), zn. van Soesman Levie (IIa) (Slager Meerssen, Beekstraat 31/36) en Sara Salomon, geb. Meerssen [li] op 13-01-1753, Slager, gem. directe belasting ontvanger, ovl. (69 jr. oud) Meerssen [li] op 10-01-1823 akte 4, otr. (resp. 30 en ca. 29 jr. oud) Meerssen [li] op 02-02-1783 met Sibilla Cijffers (Sijfers-Lijsten), dr. van Joseph Cijffers en Hendrica Wessels, geb. Waalwijk [nb] circa 1754, ovl. (ca. 83 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 21-05-1837 akte 20.


Uit deze relatie 11 kinderen:
1. Salomon Judique Levy (Soesman), geb. Waalwijk [nb] circa 1785, ovl. (ca. 82 jr. oud) Meerssen [li] op 04-06-1867 ongehuwd.
2.
Leon, geb. Waalwijk [nb] op 07-02-1786, ovl. (90 jr. oud) Meerssen [li] op 09-01-1877, volgt IVc.
3.
Louise Salomon Frona
, geb. Meerssen [li] op 06-10-1789, Dienstbode, tr. (resp. 24 en 27 jr. oud) Meerssen [li] op 30-06-1814 (get.Leon Soesman, JF.Wilmar,

    Bernard Soesman en Lazarus Soesman, akte 3) met Ernst Daniels (v/h Ephrem Nathan), zn. van Daniel Ignace Nathan en Johanna Godschal, geb. Baexem [li]

    op 11-01-1787, Koopman te Bochum. Uit dit huwelijk een zoon.
4. Sara (Louise) (v/h Salomon Sara Levi), geb. Meerssen [li] op 15-09-1790, Naaister, ovl. (27 jr. oud) Meerssen [li] op 19-08-1818 akte 55.
5. Marus (Marc) Levi (Soesman), geb. Meerssen [li] op 02-12-1791, militaire, ovl. (22 jr. oud) Meerssen [li] op 12-07-1814 akte 63,
  ongehuwd.


In het jr. 1813 de 19 april verscheen voor ons burgemeester van de gemeente Meerssen, de heren Soesman Marc zoon van Salomon Soesman en van Libelle Lijstens, geboren en woonachtig in deze gemeente, lang 1.60 zwart haar, bruine wenkbrauwen, zwarte ogen, klein voorhoofd, grote neus, grote mond, ronde kin, ovaal gezicht, gekleurde tint, ingeschreven voor militaire dienst 1811, bij loting het nummer 193 getrokken heeft verklaard, vrijwillig tot de dienst toe te treden om in het 146ste regiment infanterie te dienen. De genoemde Soesman Marc door de heer Mancel arts te Maastricht, om vast te stellen, dat hij geschikt is voor de militaire dienst, na ons het certificaat van goed gedrag aan hem uitgereikt door ons en door de vrederechter van dit canton, na vastgesteld te hebben, dat hij de vereiste kwaliteiten om dienst te doen in het genoemde korps en dat hij niet tot de marine dienst hoort: en na hem de titel 2 van de vruchtbare maand jr. 6, betreffende vrijwillige toetreding gegeven te hebben, hebben wij zijn verbintenis ontvangen en hem opdracht gegeven om zich tot de commissaris van oorlog te Maastricht te wenden, met gevolgd een route beschrijving te ontvangen om zich bij dit corps te voegen en hebben de genoemde Marc Soesman en zijn vader met ons de aanwezige acte getekend.
S.Soesman, M.Soesman.
de burgemeester Wilmar.


 6.   
Frederica (v/h Salomon Fraatje), geb. Meerssen [li] op 14-02-1794, Naaister, ovl. (45 jr. oud) Sittard [li] op 27-03-1839 akte 69, tr. (resp. 19 en 30 jr. oud)

        Sittard [li] op 25-10-1813 akte 9 met Daniel Egger (v/h Daniel Levy), zn. van Salamon Levy Egger en Sijbille Meijer, geb.  Sittard [li] op 24-09-1783,

        Paardenkoopman, ovl. (69 jr. oud) Sittard [li] op 23-04-1853 akte 37. Uit dit huwelijk 11 kinderen.
 7.    Sibilla, geb. circa 1797, ovl. (ca. 27 jr. oud) Meerssen [li] op 17-05-1824 akte 37.
 8.    Johanna v/h Salomon Jeanne Hanna, geb. Meerssen [li] op 02-12-1798 akte 8, ovl. (22 jr. oud) Meerssen [li] op 03-07-1821 akte 51,
ongehuwd.
 9.    Cesar Levi (Soesman), geb. Meerssen [li] op 26-05-1801, ovl. (8 jr. oud) Maastricht [li] op 14-09-1809 akte 480.
10.   Salomon v/h Salomon Soesman Levi, geb. en ovl. Meerssen [li] op 26-05-1801 akte 4, ovl. akte 4, begr. Meerssen [li].
11.   Lodewijk (Louis) V/h Salomon Lasarus, geb. Meerssen [li] op 06-01-1806 akte 2, Beestenkoopman, ovl. (24 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 29-10-1830

        akte 31.IIIc.
Bernard Soesman (v/h Bernard Levy), zn. van Soesman Levie (IIa) (Slager Meerssen, Beekstraat 31/36) en Sara Salomon, geb. Meerssen [li] op 22-07-1756, Dagloner, koopman, ovl. (63 jr. oud) Meerssen [li] op 02-02-1820 akte 3, otr. Meerssen [li] in 03-1788, tr. (resp. 32 en ca. 35 jr. oud) Waalwijk [nb] op 03-12-1788 met Judith Benedik Wessels, geb. circa 1753, ovl. (ca. 66 jr. oud) Meerssen [li] op 16-09-1819.


Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Bernard Bernard Levi, geb. Meerssen [li] op 17-05-1790, Dagloner, sold. 3e Reg. Inf. 2comp. 1 Bat.
2. Jacques (v/h Moses Levi), geb. Meerssen [li] op 02-11-1791, Dagloner, ovl. (72 jr. oud) Meerssen [li] op 17-12-1863 ongehuwd.
3. Salomon, geb. Meerssen [li] op 12-12-1793, ovl. (17 jr. oud) Meerssen [li] op 06-10-1811 akte 94.
4. Joseph Levy (Soesman), geb. Meerssen [li] circa 1794, ovl. (ca. 17 jr. oud) Meerssen [li] op 07-10-1811.
5.
Rebecca (Regina) (v/h Salomon Rebecca Levy), geb. Meerssen [li] op 22-10-1795, Breister, ovl. (71 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 26- 02-1867 akte 5,

    tr. (resp. 30 en ca. 28 jr. oud) Berg en Terblijt [li] op 22-12-1825 akte 3 met Jacob Manuel Cahn, zn. van Mathijs (Mendel) Cahn (Slager te Berg en

    Terblijt) en Helena Compris, geb. Valkenburg a/d Geul [li] circa 1797, Slager te Berg en Terblijt, ovl. (ca. 63 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 25-08-1860

    akte 7. Uit dit huwelijk 5 kinderen.IIId.
Bernard Soesman, zn. van Elias Levi Soesman (IIb) en Sara Heijman Salomon, geb. Meerssen [li] circa 1755, ovl. (ca. 73 jr. oud) Elsloo [li] op 03-10-1828 akte 34, tr. met Judith Cijffers.


Uit dit huwelijk 3 zonen:
1. Leonard, geb. circa 1790.
2. Jacques Bernard, geb. Meerssen [li] circa 1791.
3. Joseph Bernard, geb. Meerssen [li] in 1794, ovl. (ca. 69 jr. oud) Meerssen [li] op 17-12-1863.Generatie IV


IVa.
Eliazar Soesman (v/h Levi Leijser), zn. van Ambrosius Soesman (IIIa) (Koopman, schoolmeester wnd Meerssen, Beekstraat) en Sara Elias Leyser, geb. Meerssen [li] op 18-01-1772, Slager, koopman en belasting ontvanger wnd Meerssen Beekstraaat 49, ovl. (88 jr. oud) Meerssen [li] op 31-01-1860, tr. (resp. 26 en 25 jr. oud) Meerssen [li] op 02-10-1798 met Eva Jacob Abraham Hertog (V/h Martix-Martz), dr. van Abraham Jacob Hertog en Anne Voss (Voos-Vaas), geb. Meerssen [li] op 12-12-1772, ovl. (94 jr. oud) Meerssen [li] op 10-03-1867, begr. Meerssen [li].


Naast boven vermelde beroepen was Levi Lazarus (Leijser) ook geldschieter. Op 5.6.1850 leent hij aan Pieter Jonkhout een bedrag van F 3.200. Pieter belooft de som binnen 10 jr. terug te betalen, als borg stelt Pieter zijn huis de Scheer (in het gehucht Hussenberg te Geulle) als mede 4 hectaren 68 aren en 65 centiaren land. Op 1.2.1854 houd Pieter Jonkhout een openbare verkoop. Hij verkoopt tien percelen land in totaal F 3828,80. Levi Lazarus koopt vijf percelen voor F 1284,80. Deze percelen omvatten in totaal 1 hectare 82 aren en 49 centiaren.


Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.
Ambrosius (Leijser Levi) Soesman, geb. Meerssen [li] op 18-10-1799, ovl. (72 jr. oud) Meerssen [li] op 15-12-1871, volgt Va.
2.
Alexander Soesman (v/h Moyses Lijster), geb. Meerssen [li] op 04-07-1802, ovl. (79 jr. oud) Maastricht [li] op 10-05-1882, volgt Vb.
3. Maria Anna (Mariannes) Soesman, geb. Meerssen [li] op 13-05-1805, Winkelierster, ovl. (37 jr. oud) Meerssen [li] op 18-08-1842 (get. akte 36,

    ongehuwd).
4.
Sara Lijster (Sophia) Soesman, geb. Meerssen [li] op 07-03-1808 akte 7, ovl. (70 jr. oud) Meerssen [li] op 26-12-1878 akte 87, begr. Meerssen [li], tr.

    (resp. 37 en 30 jr. oud) Schimmert [li] op 24-12-1845 met David Caen, zn. van Michel Caan (v/h Benedict Zeligman) (Slager) en Ester Burger (V/h Ester

    Abraham), geb. Haasdal-Schimmert [li] op 11-08-1815 (5 Av 5575) akte 43, Koopman te Meerssen, ovl. (87 jr. oud) Hulsberg [li] op 08-01-1903 (9 Tevet

    5663) akte 3, begr. Haasdal-Schimmert [li].

 

    Tekst grafsteen: Hier rust een rechtschapen en goed man, hij deed goed voor de armen. Gedurende zijn leven beliefde hij de Tora en deed aan

    godsdienstelijk werk en deed weldaden. Hij was Tuvia zoon van Pin'has Hacohen. Zijn ziel steeg ten hemel op donderdag 9 Tevet en werd begraven op

    zondag 11 de Tevet 5663. T.N.Ts.B.H op 11-01-1903 (12 Tevet 5663).
    Het gezin Caan-Soesman was woonachtig in de Beekstraat nr. 40 te Meerssen. In 1880 nr. In de zestiger jaren vestigt zich zich ook

    schoondochter Bertha Schlicher (*29.5.1852) bij hen. Op 2.10.1885 wordt het gezin Caan dan bestaande uit de vader (wednr.) David zoon en

    schoondochter Bertha uitgeschreven uit de gem. Meerssen en vestigd zich te Valkenburg. Uit dit huwelijk een zoon.
5.
Abraham Soesman, geb. Meerssen [li] op 09-03-1811, ovl. (56 jr. oud) Meerssen [li] op 09-09-1867, volgt Vc.
6. Jeanne Soesman, geb. Meerssen [li] op 20-01-1814 akte 42.
7.
Jacobus Lasarus Levi Soesman, geb. Meerssen [li] op 23-12-1815, ovl. (81 jr. oud) Meerssen [li] op 11-06-1897, volgt Vd.IVb.
Jacob Soesman (Levi), zn. van Ambrosius Soesman (IIIa) (Koopman, schoolmeester wnd Meerssen, Beekstraat) en Sara Elias Leyser, geb. circa 1792, Milt. 106 reg. 3.batt 2 comp, ovl. (ca. 74 jr. oud) Heer [li] op 24-06-1866 akte 20, tr. (hoogstens 36 jr. oud) voor 1828 met Sibilla Bach (Bos), ovl. na 1866.


Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Sara Soesmans, geb. Ambij op 12-06-1828 akte 21.
2. Lorier Soesman, geb. Ambij op 05-09-1829 akte 22.
3. Lodewijk Soesman, geb. Heer [li] op 10-11-1831 akte 64, ovl. (1 jr. oud) Heer [li] op 24-01-1833 akte 6.
4. Elisabeth Soesman, geb. circa 1833, ovl. (ca. 33 jr. oud) Heer [li] op 31-12-1866 akte 49.
5. Elias Soesman, geb. Ambij op 27-01-1837 akte 1, besneden Scharn 3.2.1837, Peter: Jacob Soesman, ovl. (1 jr. oud) Ambij op 17-09-1838  akte 26.IVc.
Leon Soesman, zn. van Salomon Soesman (IIIb) (Slager, gem. directe belasting ontvanger.) en Sibilla Cijffers (Sijfers-Lijsten), geb. Waalwijk [nb] op 07-02-1786, Slager, graanhandelaar wnd 1829 Meerssen Vouerstraat 16, 1850 Markt 141 en 1862 Maastraat 5, ovl. (90 jr. oud) Meerssen [li] op 09-01-1877 akte 41, tr. (resp. 27 en 20 jr. oud) Meerssen [li] op 31-05-1813 akte 47 met Sibilla Hertz Levij, dr. van Hertz Mannis (Lewij) Levy en Rachel Hertz, geb. Sittard [li] op 08-06-1792, ovl. (41 jr. oud) Meerssen [li] op 10-05-1834 akte 41.


Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Rachel, geb. Meerssen [li] op 11-04-1816, ovl. (13 jr. oud) Meerssen [li] op 26-12-1829 akte 125.
2.
Hertz, geb. Meerssen [li] op 03-06-1818, ovl. (42 jr. oud) Meerssen [li] op 23-07-1860, volgt Ve.
3. Sara, geb. Meerssen [li] op 14-07-1820 akte 58, ovl. (7 jr. oud) Meerssen [li] op 21-03-1828.
4. Jozeph, geb. Meerssen [li] op 18-06-1822 akte 51, Kantoorbediende, ovl. (39 jr. oud) Meerssen [li] op 20-10-1861 (17 Chesjwan 5622) akte 46, ongehuwd.
5. Sophia, geb. Meerssen [li] op 26-01-1825 akte 9, ovl. (72 jr. oud) Meerssen [li] op 26-12-1897 (1 Tevet 5658) akte 90, ongehuwd.
6. N.N., geb. Meerssen [li] op 22-03-1828 (doodgeb.).
7. Salomon, geb. Meerssen [li] op 10-01-1829 akte 5, ovl. (11 maanden oud) Meerssen [li] op 17-12-1829.
8. Salomon, geb. Meerssen [li] op 12-02-1831 akte 17, ovl. (65 jr. oud) Meerssen [li] op 22-03-1896 akte 11, begr. Meerssen [li].Generatie V


Va.
Ambrosius (Leijser Levi) Soesman, zn. van Eliazar Soesman (v/h Levi Leijser) (IVa) (Slager, koopman en belasting ontvanger wnd Meerssen Beekstraaat 49) en Eva Jacob Abraham Hertog (v/h Martix-Martz), geb. Meerssen [li] op 18-10-1799, Koopman in hoornvee wnd Meerssen Beekstraat, ovl. (72 jr. oud) Meerssen [li] op 15-12-1871 (3 Tevet 5631) akte 60, tr. (resp. 37 en 22 jr. oud) Meerssen [li] op 05-09-1837 met Henriette (Jetta) Hartogs, dr. van Bernhard (Maybe Jacob) Hartogs (Slager, paardenkoopman) en Johanna (Anna-Hanna) Voss, geb. Gulpen [li] op 02-06-1815, ovl. (76 jr. oud) Meerssen [li] op 18-01-1892 (20 Tevet 5642) akte 7, begr. Meerssen [li].


Uit dit huwelijk 15 kinderen:
1.   
Karel (Charles), geb. Meerssen [li] op 19-06-1838, ovl. (75 jr. oud) Sittard [li] op 14-09-1913, volgt VIa.
2.   
Jetta (Jeanetta)
, geb. Meerssen [li] op 16-05-1840 akte 25, wnd Sittard Putstraat 202, ovl. (56 jr. oud) Sittard [li] op 12-10-1896 akte 86, tr. (resp. 32 en 39

        jr. oud) Meerssen [li] op 27-08-872 met Meijer Simon Wolff, zn. van Simon Wolff en Sophia Jacobs, geb. Sittard [li] op 08-04-1833, Koopman Sittard

       Limbrichterstraat 34, Putsstraat 203, ovl. (61 jr. oud) Sittard [li] op 21-11-1894. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
3.    Sophia, geb. Meerssen [li] op 01-02-1842, ovl. (34 dagen oud) Meerssen [li] op 07-03-1842 akte 19.
4.    Rosalina, geb. Meerssen [li] op 24-01-1843 23 sjewat akte 5, ovl. (87 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 14-01-1931 (25 Tebeth 5691)
akte 2, begr.

       Valkenburg a/d Geul [li]. vertrok 2.11.1923 naar Valkenburg bij haar broer Servais, Berkelplein 15.
5.   
Jacob, geb. Meerssen [li] op 03-01-1845, ovl. (80 jr. oud) Amsterdam [nh] op 22-05-1925, volgt VIb.
6.    Carolina, geb. Meerssen [li] op 05-09-1846 akte 34, ovl. (4 maanden oud) Meerssen [li] op 08-01-1847.
7.   
August, geb. Meerssen [li] op 27-11-1847, ovl. (68 jr. oud) Medemblik [nh] op 12-05-1916, volgt VIc.
8.    Helena, geb. Meerssen [li] op 08-07-1850, Dec. 1873 naar Duitsland.
9.    N.N., geb. Meerssen [li] op 20-03-1852 (doodgeb.).
10.  Maria Anna, geb. Meerssen [li] op 21-02-1853 akte 13, ovl. (2 maanden oud) Meerssen [li] op 15-05-1853.
11.  Isidore, geb. Meerssen [li] op 02-02-1854 besneden Meerssen 9.2.1854, ovl. (6 weken oud) Meerssen [li] op 16-03-1854 akte 14.
12. 
Servais, geb. Meerssen [li] op 22-01-1855 akte 5, besneden Meerssen 30.1.1855, ovl. Vermist Wo Ii, tr. (resp. 36 en 21 jr. oud) Mulheim Am Rhein

       [Duitsland] op 02-07-1891 met Emma Horn, geb. Mulheim Am Rhein [Duitsland] op 13-04-1870, wnd Valkenburg (juli 1941) Berkelplein 15, ovl. (73 jr.

       oud) Vught [nb] op 23-04-1943. 
13. Lisetta, geb. Meerssen [li] op 02-04-1856 akte 17, ovl. (1 jr. oud) Meerssen [li] op 27-09-1857 akte 50.
14. Mauritz, geb. Meerssen [li] op 03-12-1857 akte 63, besneden Meerssen 13.12.1857, op 13.2.1894 naar Brussel.
15. Salomon Ambrosius, geb. Meerssen [li] op 04-09-1859 (6 Elloel 5619) akte 50, besneden Meerssen 12.9.1859, Koopman, ovl. (63 jr. oud) Meerssen [li] op

      17-08-1923 (6 Ab. 5683) akte 37, ongehuwd, begr. Meerssen [li].Vb.
Alexander Soesman (v/h Moyses Lijster), zn. van Eliazar Soesman (v/h Levi Leijser) (IVa) (Slager, koopman en belasting ontvanger wnd Meerssen Beekstraaat 49) en Eva Jacob Abraham Hertog (V/h Martix-Martz), geb. Meerssen [li] op 04-07-1802 (4 Tamoez 5562) akte 4, Koopman in hoornvee, ovl. (79 jr. oud) Maastricht [li] op 10-05-1882 akte 283, begr. Maastricht [li] op 12-05-1882, tr. (resp. 50 en 20 jr. oud) Meerssen [li] op 06-12-1852 met Sara Hellendall, dr. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein, geb. Maastricht [li] op 05-05-1832 (5 Iyar 5592) akte 277, ovl. (75 jr. oud) Maastricht [li] op 12-04-1908 (11 Nissan 5668) akte 243, begr. Maastricht [li] op 15-04-1908.


Tekst op grafsteen: Hier rust Alexander Soesman geb. Meerssen 1 juli 5562/1802, overl. Maastricht mei 5642. Is dat niet de oude man Mosje Zoesman. Hij stierf 79 jr. oud op woensdag 21 Ijjar en werd begraven aan de vooravond van de heilige sabbat 23 ervan 642.


Tekst op grafsteen: Hier rust Seraphine Hellendall geliefde echtgenote van Heijman Wolf weduwe van Alexander Soesman Overl. te Maastricht in den ouder- dom van 76 jaren 11 Niesan 5668/12 april 1908. Een bescheiden vrouw, zat van dagen. Zij ging in rechtschapenheid op een onschuldige weg. Is dat niet mevrouw Sara, dochter van de heer Josef, echtgenote van de heer Chajiem, zoon van SjemoŽl. Zij stierf op zondag 11 Nisan en werd begraven op woensdag aan de vooravond van Pesach 668.


Uit dit huwelijk een zoon:
1. Leijster Soesman, geb. Meerssen [li] op 25-06-1863,
volgt VId.Sara Hellendall, dr. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein, tr. (resp. 51 en 46 jr. oud) (2) Maastricht [li] op 14-08-1883 met Heijman Wolf Machoel, zn. van Samuel Wolf Machoel en Johanna Wijnbergen, geb. Bergen op Zoom [nb] op 05-10-1836 (21 Tishri 5597) akte 227, ovl. (83 jr. oud) Maastricht [li] op 14-02-1920 (25 Shevat 5680) akte 106, begr. Maastricht [li].


Tekst op grafsteen: Hier rust Hijman Wolf weduwnaar van Sara Hellendall overl. in den ouderdom van ruim 83 jaren 26 Sjewat 5680/14 febr. 1920. Een bescheiden man, oprecht van wandel. Vele dagen was hij bestuurder en leider van onze gemeente. Is dat niet Chajiem, zoon van SjemoŽl. Op de leeftijd der sterken overleed hij de nacht van de heilige sabbat 25 Sjevat en met een goede naam werd hij begraven 27 ervan 680.  Uit dit huwelijk 2 kinderen:


Vc.
Abraham Soesman, zn. van Eliazar Soesman (v/h Levi Leijser) (IVa) (Slager, koopman en belasting ontvanger wnd Meerssen Beekstraaat 49) en Eva Jacob Abraham Hertog (v/h Martix-Martz), geb. Meerssen [li] op 09-03-1811 akte 22, Slager/fabrikant wnd Meerssen, Vauwerstraat, ovl. (56 jr. oud) Meerssen [li] op 09-09-1867 akte 54, tr. (resp. 37 en 22 jr. oud) Schimmert [li] op 25-07-1848 met Rosalia Caanen, dr. van Michel Caan (v/h Benedict Zeligman) (Slager) en Ester Burger (V/h Ester Abraham), geb. Schimmert [li] op 11-04-1826, ovl. (52 jr. oud) Meerssen [li] op 26-12-1878.


Bij het gezin Soesman-Caanen woonde August Burger oom, geb. Gladbach 7.3.1797, nicht Johanna Hertz geb. Gangelt 27.2.1855 ongehuwd en 2 dienst- meisjes. Rosalia vertrek naar de dood van haar man naar Brussel.


Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Louis, geb. Meerssen [li] op 14-06-1849 besneden Meerssen 21.6.1849, vertrok naar Maastricht op 5.11.1863.
2. Moses Mathieu, geb. Meerssen [li] op 29-12-1850 besneden Meerssen 5.1.1851, ovl. (10 dagen oud) Meerssen [li] op 08-01-1851 akte 1.
3. Sibilla, geb. Meerssen [li] op 17-06-1853, ovl. (6 jr. oud) Meerssen [li] op 22-05-1860.
4. Clara, geb. Meerssen [li] op 22-12-1855, ovl. (1 jr. oud) Meerssen [li] op 13-08-1857.
5. N.N., geb. op 12-05-1859 (doodgeb.).Vd.
Jacobus Lasarus Levi Soesman, zn. van Eliazar Soesman (v/h Levi Leijser) (IVa) (Slager, koopman en belasting ontvanger wnd Meerssen Beekstraaat 49) en Eva Jacob Abraham Hertog (v/h Martix-Martz), geb. Meerssen [li] op 23-12-1815 akte 100, Slager wnd Meerssen, Beekstraat 49a, ovl. (81 jr. oud) Meerssen [li] op 11-06-1897 (11 Siwan 5657) akte 42, tr. (resp. 39 en 23 jr. oud) Gulpen [li] op 20-11-1855 met Eva (Marie-Anne) Hartog, dr. van Bernhard (Maybe Jacob) Hartogs (Slager, paardenkoopman) en Johanna (Anna-Hanna) Voss, geb. Gulpen [li] op 27-06-1832, ovl. (55 jr. oud) Meerssen [li] op 01-04-1888 (20 Nisan 5648) akte 27.


Het gezin had een RK dienstmeisje. Bij hen woonde ook Betta Benedik geb. Schimmert 4.10.1871, deze gaat in 1889 naar Sittard.


Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.
Louis Jacob, geb. Meerssen [li] op 07-11-1856, ovl. (48 jr. oud) Gulpen [li] op 23-02-1905, volgt VIe.
2. Maria Anna, geb. Meerssen [li] op 08-10-1858, ovl. (34 jr. oud) Meerssen [li] op 14-06-1893 akte 54.
3. Jeannette, geb. Meerssen [li] op 29-01-1860, gaat op 5.3.1886 naar Antwerpen.
4. Sophia, geb. Meerssen [li] op 13-03-1862, gaat op 11.7.1882 naar Antwerpen.
5.
Eduard, geb. Meerssen [li] op 07-05-1864, ovl. (54 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 08-02-1919, volgt VIf.
6. Caroline, geb. Meerssen [li] op 11-06-1866, gaat 24.10.1887 naar Amsterdam.Ve.
Hertz Soesman, zn. van Leon Soesman (IVc) (Slager, graanhandelaarWnd 1829 Meerssen Vouerstraat 16, 1850 Markt 141 en 1862 Maastraat 5.) en Sibilla Hertz Levij, geb. Meerssen [li] op 03-06-1818 akte 37, Winkelier te Meerssen, Markt en Vauwerstraat, ovl. (42 jr. oud) Meerssen [li] op 23-07-1860 akte 29, tr. (resp. 34 en 24 jr. oud) Meerssen [li] op 27-07-1852 met Lena Kaufman, dr. van Nathan Kauffman (Vleeshouwer te Maastricht (1840 Lanaken)) en Sibilla Rheinmans, geb. Maastricht [li] op 22-09-1827, ovl. (minstens 32 jr. oud) na 1860.


Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Sibilla, geb. Meerssen [li] op 17-07-1853, ovl. (6 jr. oud) Meerssen [li] op 22-05-1860 akte 23.
2. Clara, geb. Meerssen [li] op 22-12-1855, ovl. (1 jr. oud) Meerssen [li] op 13-08-1857 akte 36.
3. Salomon Hertz, geb. Meerssen [li] op 19-10-1857 besneden Meerssen 26.10.1857, ovl. (4 mnd oud) Meerssen [li] op 26-02-1858 akte 7.
4. N.N., geb. Meerssen [li] op 12-05-1859 (doodgeb.).Generatie VI


VIa.
Karel (Charles) Soesman, zn. van Ambrosius (Leijser Levi Soesman (Va) (Koopman in hoornvee wnd Meerssen Beekstraat) en Henriette (Jetta) Hartogs, geb. Meerssen [li] op 19-06-1838 akte 67, Koopman Wnd Sittard Putstraat, Nieuwstraat 337, ovl. (75 jr. oud) Sittard [li] op 14-09-1913 akte 105, tr. (resp. 34 en 29 jr. oud) Sittard [li] op 28-08-1872 met Jetta (Henriette) Goldstein, dr. van Mozes Goldstein en Jeannetta Fredendahl, geb. Sittard [li] op 16-01-1843, bij overl. wnd Mtr. Grote Straat 8, ovl. (76 jr. oud) Maastricht [li] op 11-08-1919 (get. folio 118), begr. Sittard [li].


Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.
Alphons, geb. Sittard [li] op 11-09-1872, ovl. (70 jr. oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943, volgt VIIa.
2.
Jules, geb. Sittard [li] op 20-12-1873, ovl. (69 jr. oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943, volgt VIIb.
3. Sophia, geb. Sittard [li] op 30-05-1876 akte 63, ovl. (ca. 87 jr. oud) Voorburg [zh] circa 1964, tr. (resp. 23 en 28 jr. oud) Sittard [li] op 30-05-1899 met Mauritz

    L. Samuels, zn. van Ludovicus ((Yehuda zn v. Ya'ako) Samuel (Beenhakker wnd Heer-Maastricht) en Rachel (Regina) Hellendall, geb. Maastricht [li] op 08-

    09-1870 akte 696, besneden Maastricht 15.9.1870, ovl. (77  jr. oud) Maastricht [li] op 20- 05-1948 (11 Ijjaer 5708), begr. Maastricht [li]. Uit dit huwelijk 3

    kinderen.
4.
Louis, geb. Sittard [li] op 20-08-1878, ovl. (69 jr. oud) Rijswijk [zh] op 06-04-1948, volgt VIIc.VIb.
Jacob Soesman, zn. van Ambrosius (Leijser Levi Soesman (Va) (Koopman in hoornvee wnd Meerssen Beekstraat) en Henriette (Jetta) Hartogs, geb. Meerssen [li] op 03-01-1845 akte 1, Koopman/Slager/hoteleigenaar, ovl. (80 jr. oud) Amsterdam [nh] op 22-05-1925, begr. Muiderberg [nh] Isr. begraafplaats op 22-05-1925, tr. (resp. 28 en 26 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 14-05-1873 met Trinette (Frinetta) (Jetta) Wijngaard, dr. van Cosman Karsman-Korsman Wijngaard (Lid Isr. kerkbestuur) en Jetta (Setta) Wijnhausen, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 24-11-1846, ovl. (59 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 18-12-1905 akte 30.


Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.
Eugenie, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 29-12-1875 akte 22, ovl. (66 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 12-10-1942, tr. (beiden 31 jr. oud) Valkenburg a/d Geul

    [li] op 19-01-1907 met Jacob Daniel Metz, zn. van Daniel Samuel Metz en Betje Kahn, geb. Zevenhuizen [fr] op 11-08-1875, wnd 1941 Amsterdam

    Ceintuurbaan 231 II, ovl. (67 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 12-10-1942.  Uit dit huwelijk 3 kinderen.
2.
Pauline, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 04-11-1876 akte 19, ovl. (ca. 60 jr. oud) in 1937, begr. Muiderberg [nh] op 31-01-1937, tr. (resp. 43 en 47 jr. oud)

    Zaandam [nh] op 16-06-1920 akte 182 met Nathan Meijer, zn. van Abraham Meijer en Marianna Hartog den, geb. Kampen [ov] op 08-02-1873, winkelier,

    ovl. (70 jr. oud) Sobibor [Poland] op 02-07-1943.
3. Bertha, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 23-10-1878 akte 22, wnd 1943 Amsterdam Maasstraat 72, ovl. (64 jr. oud) Sobibor [Poland] op 30-04-1943.
4.
Karel, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 31-01-1881, ovl. (62 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 17-09-1943, volgt VIId.
5.
Albert, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 04-06-1882, ovl. (41 jr. oud) Amsterdam [nh] op 05-03-1924, volgt VIIe.
6.
Mathilde, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 18-09-1885 akte 20, ovl. (57 jr. oud) Sobibor [Poland] op 02-07-1943, tr. (resp. 29 en 31 jr.
 oud) Zaandam [nh] op

    27-05-1915 akte 92 met Isaac Ziekenoppasser, zn. van Aaul Ziekenoppasser en Henriette Gelder van, geb. Amsterdam [nh] op 23-01-1884, handelsreiziger,

    wnd 1941 Amsterdam Geulstraat 16 II, ovl. (59 jr. oud) Sobibor [Poland] op 02-07-1943. Uit dit huwelijk een dochter.VIc.
August Soesman, zn. van Ambrosius (Leijser Levi Soesman (Va) (Koopman in hoornvee wnd Meerssen Beekstraat) en Henriette (Jetta) Hartogs, geb. Meerssen [li] op 27-11-1847 akte 46, besneden Meerssen 2.12.1847, vertr. 6.8.1895 naar Luik, ovl. (68 jr. oud) Medemblik [nh] op 12-05-1916 akte 19, relatie met Marlena Jacob, geb. in 1840 -1850, ovl. (hoogstens 76 jr. oud) voor 1916.


Uit deze relatie 2 dochters:
1. N.N., geb. Beek [li] op 01-12-1873 akte 69 (doodgeb.).
2. Philippina, geb. Beek [li] op 15-11-1874 akte 78, ovl. (2 maanden oud) Beek [li] op 12-02-1875.VId.
Leijster Soesman, zn. van Alexander Soesman (v/h Moyses Lijster) (Vb) (Koopman in hoornvee) en Sara Hellendall, geb. Meerssen [li] op 25-06-1863 akte 45, besneden Meerssen 2.7.1863, tr. (resp. 23 en 19 jr. oud) Rotterdam [zh] op 14-09-1886 met Sara Machoel, dr. van Jacob Machoel en Rebecca Koning de, geb. Bergen op Zoom [nb] op 05-03-1867.


Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Maurice Alexander, geb. Rotterdam [zh] op 20-06-1887.
2. Rebecca, geb. Rotterdam [zh] op 21-11-1888.
3.
Johanna, geb. Bergen op Zoom [nb] op 11-04-1890, ovl. (86 jr. oud) Amersfoort [ut] op 08-03-1977, tr. (resp. 26 en 27 jr. oud) Bergen op Zoom [nb] op 02-

    04-1917 met Elias Praag van, zn. van Alexander Praag van en Rachel Adelaar, geb. Amsterdam [nh] op 21-08-1889, ovl.  (58 jr. oud) Brussel [vb, BelgiŽ] op

    21-11-1947. Uit dit huwelijk een zoon.
4. Jacob, geb. Bergen op Zoom [nb] op 16-01-1892.VIe.
Louis Jacob Soesman, zn. van Jacobus Lasarus Levi Soesman (Vd) (Slager wnd Meerssen, Beekstraat 49a.) en Eva (Marie-Anne) Hartog, geb. Meerssen [li] op 07-11-1856 besneden Meerssen 15.11.1856, Koopman, vertrok 15.7.1890 naar Aken, ovl. (48 jr. oud) Gulpen [li] op 23-02-1905 akte 7, relatie met Julie Maijer, geb. Gemund [Duitsland] op 15-10-1852.


Uit deze relatie 6 kinderen:
1.
Arthur, geb. Meerssen [li] op 26-11-1882, ovl. (59 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 19-11-1942, volgt VIIf.
2.
Rosetta, geb. Meerssen [li] op 04-06-1886 akte 50, tr. met -- N.N.
    Op 1.5.1917 naar Den Haag, 16.11.1918 Valkenburg, 5.3.1919 naar Maastricht, 21.7.1921 Valkenburg. Vertrokken naar BelgiŽ.
3.
Oscar
, geb. Meerssen [li] op 22-10-1888, ovl. (ca. 95 jr. oud) Bussum [nh] circa 1984 in een Isr. bejr.den thehuis, tr. (resp. 28 en 23  jr. oud) Saarbrucken

    [Duitsland] op 15-09-1917 met Maria Therese Christmann, geb. Malstatt-Burbach [Duitsland] op 14-03-1894. Vertrok uit Valkenburg 4.6.1912 naar Aalberg

    Dl, retour. op 11.9.1914 naar Saarbrucken, daarna naar Amsterdam. In 1942/43 werd hij in Lager Westerbork "entlassen" ingaande 30.7.1943.
4.
Jacob, geb. Meerssen [li] op 25-06-1890, ovl. (80 jr. oud) Maastricht [li] op 31-03-1971, volgt VIIg.
5. Frederika, geb. Gulpen [li] op 17-02-1892 akte 10, ovl. (7 maanden oud) Gulpen [li] op 24-09-1892 akte 41.
6.
Eugťne, geb. Gulpen [li] op 09-09-1893, ovl. (49 jr. oud) Sobibor [Poland] op 02-07-1943, volgt VIIh.VIf.
Eduard Soesman, zn. van Jacobus Lasarus Levi Soesman (Vd) (Slager wnd Meerssen, Beekstraat 49a.) en Eva (Marie-Anne) Hartog, geb. Meerssen [li] op 07-05-1864 besneden Meerssen 15.5.1864, ovl. (54 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 08-02-1919 akte 3, tr. (kerkelijk) Hamm An der Sieg [Duitsland] op 28-12-1897, akte no.83) Huwde te Meerssen 22.11.1898.met Johanna Elias, dr. van Elias Elias (Koopman) en Lina Leeser, geb. Hamm An der Sieg [Duitsland] op 28-01-1875, wnd Meerssen Kom 57, begin Volderstraat, ovl. (67 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 15-10-1942.


Op 2.5.1921 naar de dood van Eduard vertrok de wed. naar Velbert en kwam via Herne op 26.5.1933 naar Rotterdam Hoevestraat 21. Op 12.10.1942 van Westerbork naar Auschwitz.
Eduard Soesman en Johanna Elias.  Het gezin Soesman-Elias was woonachtig Meerssen Kom 57, begin Volderstraat. Op 14.9.1906 naar Valkenburg.


Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1.
Jules, geb. Meerssen [li] op 01-02-1899 akte 14, besneden Meerssen 9.2.1899, tr. (beiden 29 jr. oud) Rotterdam [zh] op 05-09-1928 met  Sientje Sara Wolf

    De, dr. van Hartog Wolf De en Sara Tokkie, geb. Atjeh [IndonesiŽ] op 08-09-1898. Op 5.10.1912 naar Velbert Dl. Daarna naar Valkenburg, verhuisde ca. 1934

     naar Rotterdam. 
2.
Eva Erna, geb. Meerssen [li] op 04-08-1900 akte 121, ovl. (hoogstens 90 jr. oud) voor 1991, relatie met Max Mayer, zn. van Simon Mayer en Regina

    Steilberger, geb. Steele [Duitsland] op 04-03-1894, ovl. (50 jr. oud) Midden Europa op 31-03-1944. Vertrok 5.9.1914 naar Hilden Dl, daarna naar Valkenburg,

     2.5.1921 naar Velbert. Uit deze relatie 2 zonen.
3.
Jacob, geb. Meerssen [li] op 09-05-1902 akte 86, besneden Meerssen 10.5.1902, Veehandelaar, wnd 1942 Rotterdam Hoevestraat 21a, ovl. (40 jr. oud)

    Auschwitz [Poland] op 30-09-1942, tr. met -- N.N. Verhuisde 2.5.1921 naar Velbert Dl, 7.4.1923 tot nov. 1934 BersenbrŁck Dl waar hij zaken deed met dhr.

    Levi. Ingeschreven Rotterdam 16.11.1934, transport van Westerbork op 7.8.1942. 
4.
Emile, geb. Meerssen [li] op 24-11-1903, volgt VIIi.
5.
Eugťne, geb. Meerssen [li] op 23-07-1905, ovl. (37 jr. oud) Sobibor [Poland] op 30-04-1943, volgt VIIj.
6. Linda (Lina), geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 25-06-1907, ovl. (35 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 15-10-1942. Op 20.4.1921 vertrokken naar Herne Dl. wnd

    1942 Rotterdam Hoevestraat 21a.
7. Hugo, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 23-06-1908, ovl. (8 maanden oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 22-03-1909 akte 5.
8.
Erich, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 07-04-1910, ovl. (33 jr. oud) Sobibor [Poland] op 28-05-1943, volgt VIIk.Generatie VII


VIIa.
Alphons Soesman, zn. van Karel (Charles) Soesman (VIa) (Koopman Wnd Sittard Putstraat, Nieuwstraat 337) en Jetta (Henriette) Goldstein (bij overl. wnd Mtr. Grote Straat 8), geb. Sittard [li] op 11-09-1872 akte 90, besneden Sittard 18.9.1872, Koopman wnd Sittard (1941) Putstraat 89, ovl. (70 jr. oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943, tr. (resp. 30 en 22 jr. oud) Maastricht [li] op 27-04-1903 met Sara Josephina Beesman, dr. van Karel Beesman en Henriette Lichtenstein, geb. Maastricht [li] op 08-11-1880 akte 888, ovl. (62 jr. oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943.


Uit dit huwelijk een zoon:
1. Charles, geb. Sittard [li] op 14-01-1904, ovl. (39 jr. oud) Midden Europa op 30-04-1943.


VIIb.
Jules Soesman, zn. van Karel (Charles) Soesman (VIa) (Koopman wnd Sittard Putstraat, Nieuwstraat 337) en Jetta (Henriette) Goldstein (bij overl. wnd Mtr. Grote Straat 8), geb. Sittard [li] op 20-12-1873 akte 129, besneden Sittard 28.12.1873, Koopman wnd (1941) Sittard Bergstraat 3, ovl. (69 jr. oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943, tr. (resp. 33 en 30 jr. oud) Mainz [Duitsland] op 26-08-1907 met Mathilde Kahn Soesman, geb. Mainz [Duitsland] op 18-01-1877, ovl. (66 jr. oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943.


Uit dit huwelijk een dochter:
1.
Elsa, geb. Sittard [li] op 29-09-1908, hulp in het huishouden (wnd 1942 Amsterdam Zuiderllaan 268, ovl. (34 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 12-10-1942, tr.

   (resp. 33 en 30 jr. oud) Amsterdam [nh] op 15-04-1942 met Siegfried Mathijs Metz, zn. van Jacob Daniel Metz (wnd 1941 Amsterdam Ceintuurbaan 231 II)

   en Eugenie Soesman, geb. Amsterdam [nh] op 23-06-1911, ovl. (31 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 31-01-1943.VIIc.
Louis Soesman, zn. van Karel (Charles) Soesman (VIa) (Koopman wnd Sittard Putstraat, Nieuwstraat 337) en Jetta (Henriette) Goldstein (bij overl. wnd Mtr. Grote Straat 8), geb. Sittard [li] op 20-08-1878 akte 103, besneden Sittard 27.8.1878, Handelsreiziger, ovl. (69 jr. oud) Rijswijk [zh] op 06-04-1948, tr. (resp. 43 en 30 jr. oud) Groenlo [ge] op 30-08-1921 akte 15 met Sara Heijmans, dr. van Heiman Hertz Heijmans (veehandelaar) en Jula Cosmann, geb. Groenlo [ge] op 06-02-1891, ovl. (59 jr. oud) Rijswijk op 15-05-1950.


Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Hetty, geb. Keulen [Duitsland] op 19-05-1923, ovl. (ca. 40 jr. oud) Amsterdam [nh] in 1964.
2.
Harry, geb. Essen [Duitsland] op 02-08-1926, ovl. (70 jr. oud) IsraŽl [IsraŽl] op 23-08-1996, volgt VIII.VIId.
Karel Soesman, zn. van Jacob Soesman (VIb) (Koopman/Slager/hoteleigenaar) en Trinette (Frinetta) (Jetta) Wijngaard, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 31-01-1881 akte 2. besneden Valkenburg 8.2.1881, Meubelhandelaar wnd (1941) Maastricht St. Hubertuslaan 49a, ovl. (62 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 17-09-1943, tr. (resp. 26 en 28 jr. oud) Rotterdam [zh] op 14-06-1907 met Anna Pool, dr. van Mozes Pool en Elisabeth Pool, geb. Rotterdam [zh] op 05-09-1878, ovl. (65 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 17-09-1943.


Uit dit huwelijk een dochter:
1. Rachel, geb. op 03-04-1908.VIIe.
Albert Soesman, zn. van Jacob Soesman (VIb) (Koopman/Slager/hoteleigenaar) en Trinette (Frinetta) (Jetta) Wijngaard, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 04-06-1882 akte 15, besneden Valkenburg 12.6.1882, handelsreiziger, ovl. (41 jr. oud) Amsterdam [nh] op 05-03-1924, begr. Muiderberg [nh] op 07-03-1924, tr. (resp. 28 en 26 jr. oud) Amsterdam [nh] op 28-12-1910 (reg.6I;fol.20) met Beletje Sisteren van, dr. van Benjamin Sisteren van en Annie Vollenhoven van, geb. Amsterdam [nh] op 28-05-1884.


Uit dit huwelijk een dochter:
1.
Trinette, geb. Amsterdam [nh] op 29-08-1912, tr. Amsterdam [nh] met Artur Wijngaard.VIIf.
Arthur Soesman, zn. van Louis Jacob Soesman (VIe) (Koopman, vertrok 15.7.1890 naar Aken) en Julie Maijer, geb. Meerssen [li] op 26-11-1882 akte 112, Koopman wnd (1941) Rijnstraat 121 III, ovl. (59 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 19-11-1942, tr. (resp. ca. 24 en ca. 23 jr. oud) Schwegenheim [Duitsland] in 1907 met Karolina Loeb, geb. Schegenheim [Duitsland] op 20-10-1883, ovl. (59 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 19-11-1942.


Met zijn vrouw en oudste dochter met haar man en kind (zn) op transport gesteld en overleden, 2de dochter is ondergedoken.


Uit dit huwelijk 2 dochters:
1.
Regine Meta, geb. Schwegenheim [Duitsland] op 27-05-1908, ovl. (34 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 17-07-1942, tr. (resp. 34 en 40 jr. oud) op 17-07-1942

    met Josef Kern, geb. Boechingen [Duitsland] op 25-02-1902, ovl. (40 jr. oud) Auschwitz [Poland] op 16-08-1942. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
2. Hilde, geb. Schwegenheim [Duitsland] op 04-01-1916, relatie met Fr. LŲwe.VIIg.
Jacob Soesman, zn. van Louis Jacob Soesman (VIe) (Koopman, vertrok 15.7.1890 naar Aken) en Julie Maijer, geb. Meerssen [li] op 25-06-1890 akte 67, wnd Valkenburg, Berkelplein 8, Grootestraat 31, ovl. (80 jr. oud) Maastricht [li] op 31-03-1971, tr. (resp. 28 en 19 jr. oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 30-10-1918 met Christina Johanna Maria Prick, dr. van Johannes Leender Prick en Maria Agnes Josephina Leenders, geb. Oud Vroenhoven [li] op 28-11-1898, wnd 1992 Maastricht bejr.dehuis Molenhof 11.
Jacob Soesman liet zich RK dopen i.vbv. met zijn huw. met een RK vrouw.


Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.
Josephine, geb. Valkenburg a/d Geul [li], wnd Qupeye, tr. met Emile Charles Bokken, zn. van Joseph Leonardus Bokken en Marie Lucia Hubertina Ruyters,

    geb. Maastricht [li] op 27-08-1910, wnd Oupeije blg, ovl. (79 jr. oud) Oupeye [BelgiŽ] in 11-1989. Uit dit huwelijk 2 dochters.
2. Gerard Lodewijk Robertus, geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 23-06-1922, Rooms Katholiek, Student H.B.S. wnd Maastricht Koestraat 1, ovl. (22 jr. oud)

    Auschwitz [Poland] op 21-01-1945.   Wegens politieke activiteiten gedeporteerd via kamp Vught, door toedoen van informant Engwirda opgepakt te

    Maastricht 24.1.1942.VIIh.
Eugťne Soesman, zn. van Louis Jacob Soesman (VIe) (Koopman, vertrok 15.7.1890 naar Aken) en Julie Maijer, geb. Gulpen [li] op 09-09-1893 akte 51, Kantoorbediende wnd (1941) Amsterdam Niersstraat 45 II, ovl. (49 jr. oud) Sobibor [Poland] op 02-07-1943, tr. (resp. 26 en 25 jr. oud) Saarbrucken [Duitsland] op 19-08-1920 met Siegfriede GŁzenzburger, dr. van GŁzenzburger en Henriette Boas, geb. Dresden [Duitsland] op 01-12-1894, ovl. (48 jr. oud) Sobibor [Poland] op 02-07-1943.


Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Ursula Ruth, geb. Saarbrucken [Duitsland] op 09-07-1922, ovl. (20 jr. oud) Sobibor [Poland] op 02-07-1943.
2. Edgar Ludwig, geb. Saarbrucken [Duitsland] op 09-11-1923, ovl. (20 jr. oud) Polen [gr] op 31-03-1944.VIIi.
Emile Soesman, zn. van Eduard Soesman (VIf) en Johanna Elias (wnd Meerssen Kom 57, begin Volderstraat), geb. Meerssen [li] op 24-11-1903 besneden Meerssen 1.12.1903, wnd Sliedrecht, relatie met Rika Boon, geb. Alblasserdam [zh].


Uit deze relatie 2 kinderen:
1. Anneke, relatie met N.n. Uit deze relatie geen kinderen bekend.
2. Marcel, ovl. voor 2006.VIIj.
Eugťne Soesman, zn. van Eduard Soesman (VIf) en Johanna Elias (wnd Meerssen Kom 57, begin Volderstraat), geb. Meerssen [li] op 23-07-1905 besneden Meerssen 30.7.1905, wnd (1942 Rotterdam Hoevestraat 10a), ovl. (37 jr. oud) Sobibor [Poland] op 30-04-1943, tr. (resp. 33 en 27 jr. oud) Rotterdam [zh] op 19-10-1938 met Lieselotte Golstein, dr. van Alfred Goldstein en Hedwig Neuberg, geb. Dusseldorf [Duitsland] op 12-10-1911, ovl. (31 jr. oud) Sobibor [Poland] op 30-04-1943.


Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Eduard, geb. Rotterdam [zh] op 21-07-1939, ovl. (3 jr. oud) Sobibor [Poland] op 30-04-1943.
2. Johanna, geb. Rotterdam [zh] op 10-11-1942, ovl. (6 maanden oud) Westerborg [dr] op 11-05-1943.VIIk.
Erich Soesman, zn. van Eduard Soesman (VIf) en Johanna Elias (wnd Meerssen Kom 57, begin Volderstraat), geb. Valkenburg a/d Geul [li] op 07-04-1910, vertegenwoordiger wnd Rotterdam Hoevestraat 10, ovl. (33 jr. oud) Sobibor [Poland] op 28-05-1943, relatie met Keetje Stad, geb. Rotterdam [zh] op 25-11-1912, ovl. (30 jr. oud) Sobibor [Poland] op 09-07-1943.


Uit deze relatie een dochter:
1. Johanna, geb. Rotterdam [zh] op 10-11-1942, ovl. (6 maanden oud) Duitsland [Duitsland] op 11-05-1943.Generatie VIII


VIII.  Ing.
Harry Soesman, zn. van Louis Soesman (VIIc) (Handelsreiziger) en Sara Heijmans, geb. Essen [Duitsland] op 02-08-1926, wnd Zichron YaŠkov, ovl. (70 jr. oud) IsraŽl [IsraŽl] op 23-08-1996, tr. (resp. 37 jr. oud) Rotterdam [zh] op 13-12-1963 met Drs. Helen Myra Freundlich, dr. van Max Freundlich en Betsy Daelen, geb. Rotterdam.
Harry heeft in de oorlog ondegedoken geweest te Enschede.


Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.
Jonathan Louis, , volgt IX.
2.
Aviva Bathsheva, wnd IsraŽl, relatie met Urah Av-Ron. Uit deze relatie een dochter.
3. Danielle Sara, , wnd IsraŽl.
4.
Gideon Maxim,  tr.  met Ya"ara Gilboa
.Generatie IX


IX.
Jonathan Louis Soesman, zn. van Ing. Harry Soesman (VIII) (wnd  Zichron YaŠkov) en Drs. Helen Myra Freundlich, Werkzaam bij Fokker Amsterdam, tr.   met Malka Themans, dr. van Han Themans en Halinka Rubinstein.


Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Liora Hetty.
2. Betja Reuvena.