naar index                                                                                                                                                  GENEALOGIE ZELIGMAN.

 

                                                                                                                                                    

 

update 15.06.2011.

Data van evt. levende personen geboren na 1921 zijn niet vermeld.

 

Aanvullende gegevens uit data-bank van:

               Wil Brassé, Sittard.

 

 

                                                                                                                            .

Parenteel van Mendel Seligman.

 

Generatie I

 

 

I.              Mendel Seligman, relatie met Rosetta (Bijle) Seligman v/h Bijle Hartog, dr. van Hertz Seligman en Adeleida Kaufman, geb. te (LegksLeghs-Ikx-Ika-Iegks) Eicks [Duitsland] (Eicks vlg Wil Brassé, http:de wikipedia.org./wiki/Eicks tegenwoordig deel van Mechemich) circa 1744, ovl. te Meerssen op 06‑06‑1825 akte 38. Volgens bevolkingstelling was Rosa komende van Dix bij Julich Dl. In 1788 woonde zij met haar zoons Mendel en Bernard op de Gansbaan 142 Meerssen. In 1808 Meerssen,  huisnummer 17 met Mendel en Sibille beiden ongehuwd.

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

    1.        Mendel Emanuel Zeligman, geb. te Eicks (vlg Wil Brassé, http:de wikipedia.org./wiki/Eicks tegenwoordig deel van Mechemich) (Ika) [Duitsland]

                op 02‑01‑1765, ovl. (68 jaar oud) te Meerssen op 07‑08‑1833, volgt IIa.

    2.        Bernard Zeligman, geb. circa 1778.

   3.        Sibilla Zeligman, geb. (Eicks vlg Wil Brassé, http:de wikipedia.org./wiki/Eicks tegenwoordig deel van Mechemich)t ( Iks) [Duitsland] circa 1785, ovl.

               (ca. 28 jaar oud) te  Grevenbicht op 09‑01‑1813, volgt IIb.

 

 

Generatie II

 

 

IIa.           Mendel Emanuel Zeligman, zn. van Mendel Seligman (I)  en Rosetta (Bijle) Seligman v/h Bijle Hartog, geb. te (Eicks vlg Wil Brassé, http:de wikipedia.org./wiki/Eicks tegenwoordig deel van Mechemich) (Ika) [Duitsland] kanton Gemund op 02‑01‑1765, Slager, ovl. (68 jaar oud) te Meerssen op 07‑08‑1833, tr. (resp. 48 en ca. 28 jaar oud) te Schimmert op 01‑03‑1813 met Clara Jakob Elias Alba (Clara Elias-Clara Jacob), dr. van Jacques Elias Benedic (Winkelier, vleeshouwer Haasdal-Schimmert) en Susanna Isaek Bock, geb. te Schimmert circa 1785, ovl. (ca. 78 jaar oud) te Meerssen op 06‑03‑1863, (Clara Jakob Elias relatie(2) met -- N.N.

                 Mendel Emanuel kon niet schrijven. Woonde Meerssen Vauwerstraat 98, 115 later Gansbaan 174bis.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

    1.        N.N. geb. te Meerssen op 08‑04‑1814 (getuige: Vroedvrouw Moermans) (doodgeb.).

    2.        Zarina, geb. te Meerssen op 22‑03‑1815, ovl. (58 jaar oud) te Meerssen op 22‑10‑1873, tr. (resp. 43 en 34 jaar oud) te Meerssen op

               19‑08‑1858 met Meijer Juda Levison, zn. van Juda Meijer Levison (Koopman) en Rebekka Heijman, geb. te Dordrecht op 20‑10‑1823, Koopman

                te Luik, (Meijer Juda tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) (1) te Maastricht op 19‑11‑1845 met Agatha Vissers,overl. Luik 9-10-1857 dr. van Willem

               Vissers v/h Gerson Isac (Beenhakker te Mtr. borstelmaker te Beek (1859).) en Johanna Daniels v/h  Johanna Simons).

               Het gezin Levison-Zeligman wordt 29.4.1854 te Luik ingeschreven, op de Rue de Pierreux, Nord 40. Na het overlijden van de moeder en het

               hertrouwen van Meijer Juda vestigt het gezin zich in sept. 1867 te Meerssen. Op 22.5.1868 vertrekken de twee oudste kinderen weer naar Luik,

               een jaar later gevolgd door het derde kind (13.4.1869). De in Luik geboren Leopold blijft bij zijn vader.

    3.        Isac, geb. te Meerssen ongehuwd op 22‑10‑1816, Koopman, ovl. (57 jaar oud) te Meerssen ongehuwd op 22‑10‑1873.

    4.        N.N., geb. te Meerssen op 18‑01‑1819 (getuigen: L en S.Soesman, akte 8) (doodgeb.).

    5.        Sophia, geb. te Meerssen op 31‑12‑1819, ovl. (29 jaar oud) te Maastricht op 03‑07‑1849, volgt IIIa.

    6.        Jacob, geb. te Meerssen op 23‑02‑1822, ovl. (89 jaar oud) te Meerssen op 07‑04‑1911,     volgt IIIb.

    7.        Adeleida, geb. te Meerssen op 10‑10‑1824 (getuigen: L.Soesman en A.Hermans).

    8.        Rosa, geb. te Meerssen op 05‑06‑1828 (getuigen: Rookx en Delarue).

    9.        Jetta, geb. te Meerssen op 16‑03‑1832.

 

 

IIb.           Sibilla Zeligman, dr. van Mendel Seligman (I) en Rosetta (Bijle) Seligman v/h Bijle Hartog, geb. te (Eicks vlg Wil Brassé, http:de wikipedia.org./wiki/Eicks tegenwoordig deel van Mechemich) (Iks) [Duitsland] circa 1785, ovl. (ca. 28 jaar oud) te Grevenbicht op 01.02.1923, tr. (resp. ca. 28 en ca. 22 jaar oud) te Grevenbicht op 09‑01‑1813 met Salomon Croonenberg, zn. van Mozes Croonenberg en Ester Jacob, geb. te Grevenbicht circa 1791, ovl. (ca. 52 jaar oud) te Grevenbicht op 07‑04‑1843, (Salomon tr.(2) met Clara Maijer.).

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

    1.        Saligman Cronenberg Urmond op 15‑06‑1814 akte 17.

    2.        Heiman Cronenberg, geb. te Grevenbicht op 10‑08‑1816, ovl. (7 maanden oud) te Grevenbicht op 27‑03‑1817.

    3.        Mendel Cronenberg, geb. te Grevenbicht op 10‑08‑1816, ovl. (2 maanden oud) te Grevenbicht op 15‑10‑1816.

    4.        Jacob Cronenberg, geb. te Grevenbicht op 29‑01‑1818 akte 7, ovl. (20 jaar oud) te Grevenbicht in 04‑1838.

    5.        Samuel Cronenberg, geb. te Grevenbicht op 29‑07‑1820, ovl. (6 jaar oud) te Grevenbicht op 22‑01‑1827.

    6.        Rosa Cronenberg, geb. te Grevenbicht op 15‑11‑1822.

 

                 Salomon Croonenberg zn. van Mozes Croonenberg en Ester Jacob, tr. (2) met Clara Maijer, geb. te Mayschoss Derna [Duitsland] in 1794, ovl. (ca. 78 jaar oud) te Grevenbicht  op 24‑07‑1872.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

    1.        Ester Cronenberg, geb. te Elen [België] op 28‑08‑1833. 

 

 

Generatie III

  

IIIa.         Sophia Zeligman, dr. van Mendel Emanuel Zeligman (IIa)  (Slager) en Clara Jakob Elias Alba (Clara Elias-Clara Jacob), geb. te Meerssen op 31‑12‑1819 (getuigen: J.Boots en L.Soesman, akte 100), ovl. (29 jaar oud) te Maastricht op 03‑07‑1849, relatie met N.n.

                 Uit deze relatie een zoon:

    1.        Mendel (Emanuel) Zeligman, geb. te Meerssen op 08‑07‑1840, ovl. (82 jaar oud) te Meerssen op 27‑10‑1922, volgt IVa.

 

IIIb.         Jacob Zeligman, zn. van Mendel Emanuel Zeligman (IIa)  (Slager) en Clara Jakob Elias Alba (Clara Elias-Clara Jacob), geb. te Meerssen op 23‑02‑1822 (getuigen: J.W.Boots en A.Hermans, akte 25), Kramer wnd Meerssen, Gansbaan 182, Kuileneind 55, 1890 nr. 232, ovl. (89 jaar oud) te Meerssen op 07‑04‑1911, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te Meerssen op 11‑05‑1856 met Helena Mozes, dr. van Abraham Mozes en Eva Cahn (N.N. wnd 1856 te Linnich Dl.), geb. te Hottaf of Tezt op 06‑09‑1825, Meid te Setterich, ovl. (88 jaar oud) te Meerssen op 10‑12‑1913.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

    1.        Manuel Jacob, geb. te Meerssen op 12‑11‑1858, volgt IVb.

    2.        Eva, geb. te Meerssen op 02‑04‑1861 (getuige: 2x Wijngaard), ovl. (1 jaar oud) te Meerssen op 28‑05‑1862, akte 43.

    3.        Moses, geb. te Meerssen op 11‑07‑1863, ovl. (71 jaar oud) op 08‑03‑1935, volgt IVc.

    4.        Salomon, geb. te Meerssen op 05‑08‑1866 (besneden Meerssen 12.8.1862), Koopman, ovl. te Sobibor [Poland] op 14‑05‑1943 (getuige: Overl.

                akte opgemaakt BS Meerssen dd. 31.12.1949). ( Op 12/13.4.1943 naar kamp Vucht).

    5.        Berta, geb. te Meerssen op 04‑12‑1868 (getuige: 2x Wijngaard),  vertrokken op 29.4.1924 naar Zutphen Lage Hofstraat 26, ovl. (72 jaar oud) te

                Meerssen op 16‑01‑1941, relatie met Gustaaf Wallerstein.

    6.        Philomena, geb. te Meerssen op 02‑11‑1871, ovl. (68 jaar oud) te Meerssen ongehuwd op 10‑01‑1940.

 

 

Generatie IV

 

IVa.          Mendel (Emanuel) Zeligman, zn. van N.n. en Sophia Zeligman (IIIa), geb. te Meerssen op 08‑07‑1840 (getuigen: Volders en Lemeer, besneden Meerssen 15.7.1840; Peter Zeligman), Kramer, ovl. (82 jaar oud) te Meerssen op 27‑10‑1922, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Meerssen op 14‑09‑1864 met Julia Andre, dr. van Joseph Andres en Carolina Isaac, geb. te Meerssen op 06‑12‑1840, Dienstbode te Schimmert en Meerssen, ovl. (78 jaar oud) te Meerssen op 28‑12‑1918.

                 Woonde met zijn vrouw Meerssen Gansbaan 174bis in het huis van Mendels grootouders. Inwonend Zelig Zeligman oom, en Sibilla Soesman van Heer.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

    1.        Jozef, geb. te Meerssen op 30‑08‑1865, ovl. (53 jaar oud) te Meerssen op 24‑11‑1918, volgt Va.

    2.        Sophia, geb. te Meerssen op 18‑09‑1867, ovl. (69 jaar oud) te Sittard op 01‑01‑1937, volgt Vb.

    3.        N.N., geb. te Meerssen op 05‑03‑1870 (getuige: akte 9) (doodgeb.).

    4.        Carolina, geb. te Meerssen op 05‑04‑1871, volgt Vc.

    5.        Bertha, geb. te Meerssen op 18‑03‑1875, ovl. (68 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 14‑05‑1943 (getuige: Ingeschreven BS Meerssen 3.5.1950).

               Op 26.6.1925 naar Den Haag, Wagenstraat 10, in 1943 woonde zij in een pension aan de Humcovenderstraat 74 Meerssen en lijdend onder een

               reumatische aandoening. Op 12/13.4.1943 naar kamp Vucht. Op 11.5.1943 vanuit Westerbork naar Sobibor.

    6.        Adolf, geb. te Meerssen op 25‑09‑1878, ovl. (64 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28‑09‑1942, volgt Vd..

    7.        Salomon, geb. te Meerssen op 25‑07‑1881, ovl. (62 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 08‑04‑1944, volgt Ve..

    8.        Louis, geb. te Meerssen op 12‑03‑1884, ovl. (40 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30‑09‑1924, volgt Vf.

 

 

IVb.          Manuel Jacob Zeligman, zn. van Jacob Zeligman (IIIb) (Kramer wnd Meerssen, Gansbaan 182, Kuileneind 55, 1890 nr. 232) en Helena Mozes (Meid te Setterich), geb. te Meerssen op 12‑11‑1858 (getuigen: Wijngaard en Schepp -In geboorte akte is vermeld dat zijn moeder niet gehuwd is, wel wordt als vader genoemd Mendel Zeligman-, akte 68 - besneden Meerssen 20.11.1858-), overl. Steenderen 5.2.1941, Kramer, relatie met Bertha Mozes, dr. van Aron Mozes, geb. te Mors Ubun [Duitsland] op 25‑11‑1851, ovl. (75 jaar oud) te Meerssen op 18‑01‑1927 akte 2.

                 Emanuel en Bertha woonde Meerssen, Buiten nr. 217 en Buitenkom 152 en 163.

                 Uit deze relatie 5 kinderen:

    1.        Jeannette, geb. te Meerssen op 18.7.1887, Dienstbode, ovl. te Brussel [België] Hospitaal Sint Pieter Rue Haute 322 op 29.4.1907 (get. directeur

                v/h hospitaal R.Depaepe 50jr. en Henri Keltermann bediende 27jr. wnd St.Gilles).

    2.        Billa, geb. te Meerssen op 09‑09‑1888, ovl. (54 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11‑06‑1943, volgt Vg.

    3.        Albert, geb. te Meerssen op 04‑07‑1890, ovl. (75 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 22‑04‑1966volgt Vh.

    4.        Caroline, geb. Meerssen 02‑01‑1894 (getuigen: Soesman en Mesters, akte 2), ovl. (49 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26‑02‑1943, vertrok

                11.8.1927 naar Steenderen. tr.  Amsterdam 1.8.1928 met Isaäc Polak geb. Amsterdam ca 1898 bankwerker zn. van Levie Polak en Vrouwtje

                Blog.          

    5.        Eva, geb. te Meerssen op 02‑01‑1894, volgt Vi.

 

 

IVc.          Moses Zeligman, zn. van Jacob Zeligman (IIIb) (Kramer wnd Meerssen, Gansbaan 182, Kuileneind 55, 1890 nr. 232) en Helena Mozes (Meid te Setterich), geb. te Meerssen op 11‑07‑1863 (getuigen: Evers en Wijngaard, akte 48 - besneden Meerssen 19.7.1863-), Veekoopman, wnd Meerssen Gansbaan, ovl. (71 jaar oud) Maastricht 08‑03‑1935, relatie met Sebella Kaufmann, dr. van Izaak Kaufmann en Regina Scheurmann, geb. te Rekenich bij Andernacht op 29‑08‑1869, ovl. (58 jaar oud) te Maastricht op 15‑08‑1928 (getuige: akte 437 wnd Meerssen).

                 Inwon: Johanna Stein verwand. Geb. Dusseldorf 22.12.1906, komende van Julich te Meerssen ingeschreven op 16.10.1905.

                 Uit deze relatie een dochter:

    1.        N.N.

 

 

Generatie V

 

Va.           Jozef Zeligman, zn. van Mendel (Emanuel) Zeligman (IVa)  (Kramer) en Julia Andre (Dienstbode te Schimmert en Meerssen), geb. te Meerssen op 30‑08‑1865 (getuigen: Wijngaard en Jongen, besneden Meerssen 6.9.1865), ovl. (53 jaar oud) te Meerssen op 24‑11‑1918 akte 128, relatie met Julia Falkenstein, geb. te Gangelt [Duitsland] op 14‑04‑1881, ovl. (61 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 29‑10‑1942.

                 Vertrokken op 16.9.1919 naar Sittard.

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

    1.        Helena, geb. te Meerssen op 26‑02‑1910, ovl. (32 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑08‑1942, volgt VIa.

    2.        Erich, geb. te Meerssen op 29‑09‑1911, ovl. (32 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 27‑11‑1943,   volgt VIb.

    3.        Martha, geb. te Meerssen op 09‑04‑1917 (getuige: akte 70), ovl. (11 maanden oud) te Meerssen op 23‑03‑1918 akte 25.

 

 

Vb.           Sophia Zeligman, dr. van Mendel (Emanuel) Zeligman (IVa)  (Kramer) en Julia Andre (Dienstbode te Schimmert en Meerssen), geb. te Meerssen op 18‑09‑1867 (getuige: Haar geboorte akte wordt ingeschreven 9.3.1901, aangezien de geboorte aangifte in 1867 is verzuimd. (beschikking Arr.Rechtbank Maastricht 1.3.1901. Kind werd bij de grootouders ondergebracht), Huishoudster te Weilerswist, ovl. (69 jaar oud) te Sittard op 01‑01‑1937, relatie met N.n..

                 Uit deze relatie een zoon:

    1.        Erich Zeligman, geb. te Weilerswist [Duitsland] op 01‑07‑1894, ovl. (48 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 25‑01‑1943, volgt VIc.

 

Vc.            Carolina Zeligman, dr. van Mendel (Emanuel) Zeligman (IVa) (Kramer) en Julia Andre (Dienstbode te Schimmert en Meerssen), geb. te Meerssen op 05‑04‑1871 (getuigen: Canna en Hermans, akte 29), tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) te Oss op 18‑11‑1891 met Theodore Silverenberg, zn. van Hertog Silverenberg en Dina Wolfs, geb. te Berghem Blg, op 12‑10‑1864 akte 50, ovl. (78 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 23‑11‑1942.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

    1.        Dina, geb. te Eindhoven op 10‑11‑1892 akte 23, overl. Den Haag 25.11.1980 tr.  te Eindhoven op 12‑07‑1916 met Abraham van Dam, zn. van

                Isaac van Dam (Koopman) en Alida Bronkhorst, geb. te Nijmegen op 17‑08‑1887 akte 667.

    2.        Henri, geb. te Eindhoven op 06‑04‑1895, ovl. (48 jaar oud) te Polen op 31‑03‑1944, volgt VId..

    3.        Samuel, geb. te Eindhoven op 21‑07‑1896, ovl. (47 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 24‑09‑1943.

    4.        Joseph, geb. te Eindhoven op 12‑09‑1901, ovl. (41 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28‑02‑1943, tr. met Susanna Korngold, geb. Düttelheim

               18.5.1903, overl. Auschwitz 7.12.1942 dr. van Hermann Korngold en Klementia Weill.

    5.        Adolf, geb. te Eindhoven op 08‑03‑1907, ovl. (35 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑01‑1943, volgt VIe.

 

Vd.           Adolf Zeligman, zn. van Mendel (Emanuel) Zeligman (IVa)  (Kramer) en Julia Andre (Dienstbode te Schimmert en Meerssen), geb. te Meerssen op 25‑09‑1878 (getuigen: Paulissen en Coumans, akte 78 - besneden Meerssen 26.9.1878-), wnd (1941) Amsterdam Kerkstraat 360 II, ovl. (64 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28‑09‑1942, tr. met Carolina Mosbach, geb. te Hohenlimburg [Duitsland] op 11‑04‑1883, ovl. (59 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28‑09‑1942.

                 Op 8.10.1896 naar Berichem Dl.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

    1.        Erich, geb. te Keulen [Duitsland] op 29‑03‑1909, ovl. te Gross Rosen [Duitsland] ongehuwd.

               Komende van Keulen, wnd Meerssen Humcoverstraat 30. Vertrok van Meerssen op 11.11.1935 naar Maastricht, wnd aldaar 7.3.1936

               Boschstraat.

    2.        Kurt, geb. te Keulen [Duitsland] op 20‑07‑1910, ovl. (33 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 15‑01‑1944.

 

Ve.            Salomon Zeligman, zn. van Mendel (Emanuel) Zeligman (IVa) (Kramer) en Julia Andre (Dienstbode te Schimmert en Meerssen), geb. te Meerssen op 25‑07‑1881 akte 68, besneden Meerssen 1.8.1881, Koopman, wnd Meerssen, Markt 30 en Volderstraat, ovl. (62 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 08‑04‑1944, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Waldenrath [Duitsland] op 16‑04‑1912 met Mathilde Sara Lichtenstein, dr. van Abraham Lichtenstein en Amalia Sara Levi, geb. te Waldenrath [Duitsland] op 05‑05‑1885, ovl. (58 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 0p 8.4.1944.

                                                                                          

                                                                       

                                                                                 Foto van Netteke, Adolf en Martha op de dag van hun deportatie.

                 Salomon was vanaf zijn 22e jaar invalide, hij en zijn vrouw werden 12/13.4.1943 naar Vught gebracht. Op 30.10.1943 keerde zij in Meerssen terug en vonden onderdak aan de Gasthuisstraat 19. Op 5.4.1944 werden zij vanuit Westerbork op transport gesteld naar Auschwitz. Bericht chef hulpsecretarie "Lager Westerbork" aan gemeente Meerssen dat Adolf, Martha en Jeannetta op 25.8.1942 zijn afgevoerd naar het "Buitenland".

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

    1.        N.N., geb. te Meerssen op 20‑02‑1913 akte 23 (doodgeb.).

    2.        Adolf, geb. te Meerssen op 14‑10‑1914 (getuigen: Joseph Zeligman en Henri Gilissen, akte 202), Rundhandelaar, ovl. (28 jaar oud) te Auschwitz

               [Poland] op 30‑04‑1943 (getuige:  Ingeschreven BS Meerssen dec. 1951).

    3.        Joseph, geb. te Meerssen op 31‑01‑1918, ovl. (ca. 53 jaar oud) te Huizen in 1972, volgt VIf.

    4.        Martha, geb. te Meerssen op 21‑10‑1920, ovl. (21 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑08‑1942 (Overl.BS Meerssen bij akte 1951).

    5.        Sophie, geb. te Meerssen op 26‑06‑1921, ovl. (8 jaar oud) te Maastricht op 07‑12‑1929.

    6.        N.N., geb. te Meerssen op 01‑07‑1923 akte 28 (doodgeb.).

    7.        Jeannette, geb. te Meerssen op 10‑09‑1925, ovl. (16 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑08‑1942 ( Ingeschreven dec. 1951).

 

 

Vf.            Louis Zeligman, zn. van Mendel (Emanuel) Zeligman (IVa)  (Kramer) en Julia Andre (Dienstbode te Schimmert en Meerssen), geb. te Meerssen op 12‑03‑1884 (getuigen: Jacobs en Mangez, akte 22), Arb. wnd Den Haag (1942) Swammerdamstraat 86, ovl. (40 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30‑09‑1924, tr. (beiden 22 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 17‑10‑1906 met Marianna de Wind, dr. van de Hijman Wind en Carolina Hartog, geb. te 's‑Gravenhage op 27‑09‑1884, ovl. (55 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 13‑03‑1940.  Vertrok 12.12.1899 naar Ruhrort.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

    1.        Emauel Louis, geb. te 's‑Gravenhage op 05‑11‑1906, ovl. (35 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30‑09‑1942.

 

Vg.           Billa Zeligman, dr. van Manuel Jacob Zeligman (IVb) (Kramer) en Bertha Mozes, geb. te Meerssen op 09‑09‑1888 (getuigen: Hertog en Lemeer, akte 109), Op 16.9.1921 naar Zutphen Lange Hostraat 26, ovl. (54 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11‑06‑1943, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Meerssen op 05‑09‑1921 akte 3 met Henri Koppel, zn. van Jacob Koppel en Berendina de Bruin, geb. te Zutphen. op 27‑11‑1889, Slager te Zutphen, ovl. (52 jaar oud) te Mauthausen op 17‑07‑1942.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

    1.        Jacob, geb. te Zutphen op 09‑07‑1922, ovl. (20 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30‑04‑1943.

    2.        N.N., geb. te Zutphen.

 

Vh.           Albert Zeligman, zn. van Manuel Jacob Zeligman (IVb)  (Kramer) en Bertha Mozes, geb. te Meerssen op 04‑07‑1890 (getuigen: Lemeer en Honee, akte 69 - besneden Meerssen 17.7.1890-), Slager te Meerssen, wnd Meerssen St.Jozefstraat 5, ovl. (75 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 22‑04‑1966, begr. te Meerssen Isr. begraafplaats Meerssen, tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) (1) te Meerssen op 29‑04‑1918 met Eva Wolff, dr. van Herman Wolff en Karolone Mayer, geb. te Gemund [Duitsland] op 09‑04‑1884, ovl. (70 jaar oud) te Meerssen op 25‑01‑1955.

                                                                                           

 

                 Op 25.8.1942 ging hun kinderen op transport naar Duitsland cq Polen. Albert en zijn vrouw diezelfde dag vanwege haar ziekte. Albert Zeligman is op 28.8.1956 afgeschreven uit Meerssen naar de gemeente Den Haag, Timaerlostr. 167.
 

Uit De Limburger, 1991.
"Onbekende Heldendaden" Meerssenaren beschreven. Joden overleefden bij bakkersechtpaar Mommers.
De titel van het boek luidt: "Judenverfolgung und Fluchthilfe im Deutsch-Belgischen Grenzgebiet". De auteur is Han-Dieter Arntz. Maandenlang sloot deze 49-jarige leraar uit het Duitse Euskirchen zich op in stoffige archieven. Hij sprak met meer dan honderd vijftig joden die de Duitse Eifel in de oorlogsjaren ontvluchten, ontsnapten naar het buitenland. Het resultaat: een 810 pagina's dik relaas over mensensmokkel en de ondoorzichtige handel in doods bange joden. Tijdens zijn vele speurwerk stuitte de schrijver op een brief, gedateerd 4 maart 1948 aan de burgemeester van het plaatsje Gemund in de Duitse Eifel. De brief was ondertekend door Albert en zijn echtge Hedwig (Eva) Zeligman. Arntz had weer een joods echtpaar ontdekt, dat de oorlog had overleefd. Dankzij een Meerssens echtpaar: Joseph en Anna Mommers. De brief van de Duitse schrijver Hans-Dieter Arntz ligt op de vensterbank. Anna Mommers (76) heeft hem bewaard. Ze heeft aan zijn verzoek om haar herinneringen aan de oorlogsjaren en aan het joodse echtpaar Eva en Albert Zeligman op papier te zetten gehoord gegeven.
In een bovenkamer van het hoekhuis aan de Bunderstraat in Meerssen hangt nog een foto. Van de vroegere bakkerij die ze samen met haar in 1970 overleden echtgenoot Joseph runde. "Daar, in dat achterkamertje", haar vinger wijst naar een klein raampje, links achter het statige huis, daar hebben we hen negentien maanden lang verstopt." Anna Mommers heeft het boek van Arntz nog niet gelezen. "Ik wist niet dat het al af was, Maar het boek is in de Duitse taal geschreven. Jammer, als het een Nederstalig werk was zou ik het meteen kopen."Arntz na Joop Geysen een van de eerste die de daden van de twee "bescheiden Meerssense redders" op vastlegt op papier.
Kinderen: "Anna herinnert zich uit het dagboek de passage warin Geysen beschrijft hoe de Duitsers hun dochter Hilda en zoon Herbert Zeligman op de trein zetten. Zij stierf in Auschwitz, Herbert kwam in Blechhammer om het leven.".
Op het Maastricht station begint ook het verhaal van hun ouders. Arntz beschrijft gedetailleerd hoe zij de joden de Duitsers te slim af waren en uiteindelijk terecht kwamen bij bakker Mommers. Eva deed op de kermisdinsdag 25 augustus 1942 net alsof ze heel erg ziek was en dus niet kon reizen. De nazi's geloofde haar stuurden haar samen met haar man terug naar huis. Ze hadden even verderop een slagerij. Mijn man kwam er vaker om brood te brengen. Albert was in die tijd erg bang, bang dat de Duitsers hem toch zouden vinden. Mijn man zei: Als het zover is kom je maar bij ons. En op een winterse avond in februari 1943 stonden ze voor de deur. We hebben hen binnen gelaten. En toen ze eenmaal binnen waren konden we hen niet meer op straat zetten, vertelt Anna een fors gebouwde vrouw, moeder van drie kinderen.
Lopend vuurtje:
Anna denkt niet graag terug aan de negentien maanden dat Eva en Albert in haar huis verbleven. Het nieuws van het verdwenen joodse echtpaar ging als een lopend vuurtje door het dorp. In de bakkerij van de familie Mommers verhaalden klanten over het tragische lot van de slager en zijn vrouw. Wij deden net alsof we nergens vanaf wisten. Stel je voor dat iemand erachter kwam dat wij hen verborgen hielden. We liepen gevaar net als onze kinderen. Het personeel moest Anna op een afstand houden. Als er bezoek over de vloer kwam, was ze doodsbenauwd dat iemand het echtpaar zou ontdekken, zou horen dat er iemand in het zolderkamertje rondliep. Het was een zware tijd. Ik zeulde met kolen, eten en Water de trap op en af om onze onderduikers warm te houden en van voedsel te voorzien, herinnert ze zich. "Negentien maanden lang! In september 1944 kwam de verlossing: de bevrijding van Meerssen. Voor Anna en Joseph was het hoofdstuk over de oorlog afgesloten. En het joodse echtpaar? Dat ging zijn eigen weg. Op 7.11.1945 betrokken Albert en zijn vrouw weer hun woning St.Josephstraat 5. Eva stierf op 25.1.1955 in Meerssen. Haar man vertrok later naar Den Haag. Albert en zijn vrouw waren de laatste die op het joodse kerkhof in Meerssen werden begraven.
Achtergrond:
De bescheiden redders verdwenen naar de achtergrond. Ze wilden het zo, schrijft Hans-Dieter Arntz op pagina 700 van zijn uitvoerig boekwerk. Andere hoben nach dem 2 Weltkrieg ihre Verdienste hervor. Ach, wat had ik daaraan gehad, klinkt het berustend uit de mond van Anna, we hadden het allemaal overleefd en dat was het belangrijkste. Ze is pas ontroerd als ze verder leest. Op diezelfde pafina staat een gedicht dat hulde brengt aan de 'onbekende held,' haar echtgenoot. Het gedicht komt van de hand van de dialectschrijver Sjeng Habets, geschreven ter ere van dodeherdenking op 4 mei 1987.
"Es veer op 4 mei 's aoves de klok dreuvig wherre sjloon, zullen veer oos gedachte toch nog ins laote goon, nao die Vaderlanders die met 't risiko van eige leve gezurg hubben dat andere van marteling en noord gespaard bleve. 't Is dan och prachtig op 4 mei aan die Vaderlanders te dinke. Die in sjtilte verzetswerk met de grawste leefde dege en dao nwats of neet te neumen vermelding veur krege. Alles zelfs 't leve van hun dierbare geriskeerd. Mootte die zich neet aafvraoge: waor 't dat waal weerd? Ze zulle dinke: 't is veurbie en is noe einmaol geburd. Es op dodenherdenkng aan veule terecht hulde weurt gebrach, weurt allein door hun nog ins aan heun gedach. Aan dae, dae zwieger dae zwa veul haet gedoon, wha van de meiste zien kruus neet weite te stjoon.


                
Uit dit huwelijk 2 kinderen:

    1.        Herbert, geb. te Meerssen op 28‑02‑1919, ovl. (24 jaar oud) te Blechhammer op 15‑12‑1943 (getuige: Ingeschreven dec. 1951).

    2.        Hildegard, geb. te Meerssen op 09‑02‑1921, ovl. (21 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑08‑1942 (getuige: Ingeschreven dec. 1951). Op

                25.8.1942 op transport.   Albert Zeligman, sam. (2) in 1966 met Greta Weijl-Van der Land.

                                                                     

                                                                             Herbert                                                Hildegard

 

De Limburger 2005, aflevering 6. door Caspar Cillekens.
Na de bevrijding van Meerssen sept. 1944 klopte Albert Zeligman aan bij de familie Cufs aan de Kuileneindestraat. Albert wilde zijn huurders laten weten dat alles goed was met hem, en Eva. De joodse slager en zijn vrouw hadden de oorlog overleefd. Op zolder bij bakker Mommers in de Bunderstraat in Meerssen. Ik moet je nog wat laten zien zei Hubertine Curfs-Nijsten tegen haar huisbaas. Uit een kist haalde ze de thorarollen. Albert Zeligman huilden van blijdschap bij het zien van de joodse gebedsrollen uit de synagoge aan de Kuileneindestraat. Hubertine, war ben ik je dankbaar, zei hij. Fien van Leeuwen-Curfs (84) herinnert zich nog hoe intens met het behouden thorarollen voor hem, een van de drie joden in Meerssen die de holocaust overleefd hadden, waren de Thorarollen hét symbool van continuďteit van joods leven. Op dat moment wisten Albert en Eva Zeligman waarschijnlijk nog niet dat Herbert en Hildegard, hun twee kinderen, de oorlog niet overleefd hadden. De moeder van Fien had de gebedsrollen uit de synagoge gehaald toen de joodse gemeenteschap in Meerssen medio 1942 was opgepakte. Het was zo vanzelfsprekend dat ze dat deed,Wij poetsten in de jodenkerk. Mam was zo bang dat de Duitsers vandaag of morgen vernielingen zouden gaan aanrichten dat ze zei: ik ga ze verstoppen." Hubertine Curfs-Nijst verstopte de Thorarollen in een kist. De kist ging in een gat onder de lemen vloer in de kelder van hun huis. Boven op het gat lag stro en daarop een lading aardappelen. De Duitsers zijn eens in de kelder geweest, maar ze hebben nooit iets ontdekt. Hoe vaak Duitsers of NSB'ers aan huis zijn geweest, Fien weet het echt niet meer. De familie Curfs woonde sinds 1936 in Meerssen. Vader Curfs, een gepensioneerd spoorwegman, was dat jaar vanuit Heer naar Meerssen verhuist. Hubertine wilde graag terug naar haar geboortedorp. Fien werkte toen al in de drukkamer van de aardewerkfabriek Ceramique in Maastricht.
,Dat leger kunnen we nooit verslaan, dat zijn zoveel lui." Fien hoort het haar moeder nog verzuchten toen ze de eindeloze Duitse kolonnes in de meidagen van 1940 vanuit Raar de berg zag afkomen richting Meerssen. Maar ma Curfs was een kordate vrouw. Niet bang. Het huis aan de Kuileneinderstraat was al snel een aanloophuis voor onderduikers,Ach, wij hebben zoveel meegemaakt. Ik weet nog dat pa een keer zei: vandaag of morgen schieten ze ons allemaal dood." Ber, de oudste broer van Fien, zat in het verzet. Hij werkte bij de PTT, waar ze het beheer hadden over geheime telefoonlijnen. Een andere broer, Sjef, moest in Duitsland gaan weken. In Friedrichshafen aan de Bodensee. Omdat hij werk gesaboteerd had, werd hij naar het concentratiekamp Dachau gestuurd. Ze vond het verschrikkelijk toen Martha, haar vriendinnetje, opgehaald werd. Martha was een paar dagen jonger dan zij. Een van de drie dochters van slager Salomon Zeligman aan de Markt,Ik heb erbij gestaan. Honderden Meerssenaren keken toe. Je wist dat ze naar de kampen gingen. Je kon niets doen. Matha, Netteke..".
Van de joodse gemeenschap die bij het begin van de oorlog veertien personen telde, overleefde er drie. Naast Albert en zijn vrouw ook Josefh, de enige zoon van slager Salomon. De slagerszoon ging in het verzet. In het voorjaar van 1945 kwamen de eerste groepen gerepatrieerde uit nazi-Duitsland terug. Ze werden opgevangen in onder meer het patronaat in Meerssen, niet ver van waar de familie Curfs woonde. Er was een jongen bij uit Blauw Dörrep in Maastricht die riep dat Sjef nooit zou terugkomen omdat hij op transport was doodgeschoten. Ma Curfs hoorde dat die jongen meer zou weten van Sjef,Ik ben een dag voordat ma naar Maastricht zou gaan, zelf naar die jongen toegegaan. Ik heb hem op het hart gedrukt niets te zeggen. Heeft hij het toch gedaan. Ik zei tegen Ma: hij weet niet wat hij zegt." Week in week uit bij elk transport dat Meerssen aandeed informeerde moeder Curfs: hebben jullie Sjef gezien? Plotseling was hij er. We waren op de zolder van de Synagoge. Dokter van Aubel kwam naar ons: 'Ik heb goed nieuws. Je zoon is onderweg'. Hij zat in een jeep met drie andere, onder wie een arts uit Amsterdam. Die had hem meer levend dan dood voor de oven in Dachau weggehaald. Ach, wij hebben zoveel meegemaakt.."Fien Van Leeuwen-Curfs heeft heel lang rondgelopen met het verhaal over de Thorarollen. Ze kon het nergens kwijt:,Ik weet ook niet of het belangrijks is

 

Vi.            Eva Zeligman, dr. van Manuel Jacob Zeligman (IVb). (Kramer) en Bertha Mozes, geb. te Meerssen op 02‑01‑1894 akte 1, tr. (resp. 33 en 52 jaar oud) te Meerssen op 08‑08‑1927 akte 18 met Bernard Izaak Aussen, zn. van Mozes Aussen en Jenny Wolf, geb. te Steenderen op 04‑06‑1875, Koopman te Steenderen, ovl. (67 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 26‑03‑1943.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

    1.        Bertha, geb. te Steenderen.

 

Generatie VI 

 

VIa.          Helena Zeligman, dr. van Jozef Zeligman (Va) en Julia Falkenstein, geb. te Meerssen op 26‑02‑1910 (getuigen: H.Rouvroye 31jr. en Jozef Kusters, akte 31), ovl. (32 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑08‑1942, relatie met Arthur Croonenberg, zn. van Gustaf Croonenberg en Ester Lichtenstein, geb. te Grevenbicht op 25‑11‑1900, ovl. (42 jaar oud) te Midden Europa op 30‑04‑1943.

                 Uit deze relatie 2 dochters:

    1.        Erna, geb. te Sittard op 16‑03‑1929, ovl. (13 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑08‑1942.

    2.        Julienne, geb. te Grevenbicht op 20‑03‑1933, ovl. (9 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑08‑1942.

 

 

VIb.          Erich Zeligman, zn. van Jozef Zeligman (Va) en Julia Falkenstein, geb. te Meerssen op 29‑09‑1911 (getuige: akte 170), Handelsreiziger wnd (1942) Deventer Rijnstraat 6, ovl. (32 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 27‑11‑1943, tr. met Irma Auguste de Vries, geb. te Lodz op 25‑05‑1912, wnd 1938 Sittard, 1942 Deventer, ovl. (30 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 01‑10‑1942.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

    1.        Joseph, geb. te Sittard op 09‑01‑1938, ovl. (4 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 29‑10‑1942.

 

 

VIc.          Erich Zeligman, zn. van N.n. en Sophia Zeligman (Vb) (Huishoudster te Weilerswist), geb. te Weilerswist [Duitsland] op 01‑07‑1894 (getuige: De 24.6.1915 akte 114, verscheen Sophia Zeligman bij de ambtenaar BS Meerssen waarbij zij het kind Errich als haar kind te erkenen), wnd Den Haag Repelaerstraat 53, ovl. (48 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 25‑01‑1943, tr. met Jetje van Leeuwen, geb. te 's‑Gravenhage op 24‑03‑1895, ovl. (47 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 15‑12‑1942.

                 Op 5.9.1916 naar Nijmegen, 17.12.1919 naar Den Haag. Vertrok op 12.12.1920 van Meerssen naar Brussel.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

    1.        Jacques, geb. te 's‑Gravenhage op 01‑12‑1926, ovl. (16 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28‑02‑1943.

    2.        Sophia, geb. te 's‑Gravenhage op 15‑12‑1927, ovl. (15 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 15‑12‑1942.

 

VId.          Henri Silverenberg, zn. van Theodore Silverenberg en Carolina Zeligman (Vc), geb. te Eindhoven op 06‑04‑1895, ovl. (48 jaar oud) te Polen op 31‑03‑1944, tr. (beiden 25 jaar oud) te Amsterdam op 22‑07‑1920 met Saartje Roodveldt, dr. van Abraham Roodveldt en Sientje Presser, geb. te Amsterdam op 31‑08‑1894, ovl. (49 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 22‑10‑1943.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

    1.        Theodoor, geb. te Amsterdam op 19‑06‑1921, ovl. (22 jaar oud) te Polen op 31‑03‑1944.

 

VIe.          Adolf Silverenberg, zn. van Theodore Silverenberg en Carolina Zeligman (Vc), geb. te Eindhoven op 08‑03‑1907, ovl. (35 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31‑01‑1943, tr. met Flora Lens, dr. van Boas Lens en Sara Kamp, geb. op 16‑03‑1908, ovl. (34 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 12‑10‑1942.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

    1.        Boas, geb. te 's‑Gravenhage op 07‑12‑1939, ovl. (2 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 12‑10‑1942.

    2.        Carolina, geb. te 's‑Gravenhage op 07‑12‑1939, ovl. (2 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 12‑10‑1942.

 

VIf.           Joseph Zeligman, zn. van Salomon Zeligman (Ve) (Koopman, wnd Meerssen, Markt 30 en Volderstraat) en Mathilde Sara Lichtenstein, geb. te Meerssen op 31‑01‑1918, ged. op 24‑08‑1942, Slager, vertegenwoordiger, ovl. (ca. 53 jaar oud) te Huizen in 1972, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Huizen  met Aaltje Johanna de Thours, geb. te Huizen.

                 Joseph was vanaf 25.8.1942 voortvluchtig, is ondergedoken en ging in het verzet. daarna verhuisde hij naar Huizen.
P.S. uit zijn eigen mond vernomen. Dat zijn gezicht bekend was bij de duitse opsporing doordat  een politieagent uit Rothem (genaamd -K-) zijn foto van de muur van het ouderlijk huis had genomen. Zelf liep hij in de oorlog gewapend rond. Zijn commentaar was, als ik hem toen tegen was gekomen (K.) had ik hem afgeschoten. Nu als ik hem tegen zou komen zou ik niet remmen met de auto al zou ik het kunnen.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

    1.        Freddy, volgt VII.

 

  

Generatie VII

  

VII.          Freddy Zeligman, zn. van Joseph Zeligman (VIf) (Slager, vertegenwoordiger) en Aaltje Johanna de Thours, tr.  Zwanenburg met Olga Tenij, dr. van Jacob Tenij en Hendrika Middendorp, geb. te Zwanenburg.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

    1.        Jody Nicky.

    2.        Zoe Dave Julian.